Somerolla käynnistettiin syyskuussa 2018 pientalojen aurinkosähkön yhteishankinta. Yhteishankinta tehdään Avaimet käteen -toteutuksena ja kilpailutuksen totetutti Valonia. Kyseessä on Someron kaupungin ja Valonian yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on aktivoida asukkaat Someron ilmasto-ohjelman käytännön toteutukseen. Yhteishankintaan lähti mukaan 24 kiinteistöä.

Aurinkosähköjärjestelmiä on tarjolla kolme eri kokoluokkaa: 3 kWp, 5 kWp ja 7 kWp. Pienin pakettikoko on luonnollinen valinta pienkiinteistölle, jonka kulutus on alle 20 000 kWh vuodessa. Suurin kokoluokka taas soveltuu niille, joiden kulutus on yli 50 000 kWh vuodessa. Tietopaketti ja kuvaus aurinkosähkön yhteishankinnasta löytyvät Someron kaupungin sivuilta. Ne voi myös noutaa kaupungintalon infopisteestä.

Järjestelmätoimittaja on valittu

Tarjouspyynnössä kilpailutettiin kolmivaiheisina järjestelmi-nä 14 kappaletta 3 kWp, yhdeksän (9) kappaletta 5 kWp ja yksi (1) 7 kWp aurinkovoimaloiden toimituksia avaimet käteen periaatteella. Tarjousten vertailussa huomioitiin hinnan lisäksi toimituksen kotimaisuusaste, lisätakuuajat ja uusiutuvan energian asentajan sertifikaatti.

Määräaikaan 18.1.2019 mennessä saatiin 15 tarjousta. Edellä mainittujen vertailuperusteiden perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jätti Areva Solar Oy.

Vielä ehtii mukaan 

Vaikka ei olisikaan ollut ilmoittautunut kilpailutusvaiheessa, yhteishankintaan voi vielä liittyä kevään aikana. Ilmoittaudu Valoniaan Liisa Harjulalle, joka välittää tietosi eteenpäin.

Avaimet käteen -paketin esittely mukaan lähteneille pidetään tiistaina, 26.2. Kiiruun koululla. Alustavan aikataulun mukaisesti aurinkosähköjärjestelmien asennus aloitetaan huhti-toukokuussa 2019.

Lisätiedot:

Antti Leino, kehittämisasiantuntija, Someron kaupunki | 040 1268 272 | antti.leino(a)somero.fi

Koottua tietoa aurinkoenergiasta ja aurinkosähkön tietopaketti Motivan sivuilla: https://www.motiva.fi/aurinkosahko