Varsinais-Suomessa vauhditetaan energia- ja ilmastotyötä Energiaviraston rahoituksella. Kyseessä on vuoden mittainen kokeiluhanke, jossa vauhditetaan kansallisen energia- ja ilmastostrategian etenemistä maakunnassa. Kohderyhmänä ovat kunnat, pk-yritykset ja kuntalaiset. Työ sisältää neuvontaa ja opastusta ilmastotyön edistämiseen ja tavoitteena on lisätä myös uusiutuvan energian käyttöä.

Maakunnat, joissa noin vuoden kestävät kokeiluhankkeet toteutetaan ovat Varsinais-Suomi, Pohjois-Karjala, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Lappi. Lisäresurssit kohdistuvat erityisesti kuluttajien energianeuvontaan, energiatehokkuussopimuksiin ja energiakatselmuksiin. Kokeiluvaihe päättyy 30.4.2019. Energiavirasto tekee saatujen tulosten perusteella suunnitelmat seuraaville vuosille. Tavoitteena on laajentaa neuvonta- ja opastustyö kattamaan koko Suomi.

Pääkohderyhmänä ovat kunnat – neuvontaa myös kuluttajille

Kuluneena keväänä tehty kuntakierros antoi hyvän yleiskuvan Varsinais-Suomen kuntien energia- ja ilmastotyön tilanteesta. Kunnat kaipaavat hyviä esimerkkejä ja tukea käytännön toimien toteutukseen. Erityisesti pienemmät kunnat ovat toivoneet seudullisen yhteistyön lisäämistä.

Valonia tulee järjestämään kunnille säännöllisiä tapaamisia ja esimerkiksi webinaareja, joissa pääosassa ovat kuntien omat toiveet ja tarpeet. Yhteistyöverkoston kautta levitetään tietoa sekä hyviä esimerkkejä kuntien kestävistä hankinnoista ja ohjataan kuntia eteenpäin esimerkiksi energiakatselmusten käynnistämiseen. Toiminnassa käytetään Motivan tuottamaa materiaalia ja verkkopalvelua sekä hankintapalvelua. Tarpeen mukaan Valonia auttaa kuntia ilmasto- ja energiatyöryhmien tai -ohjelmien käynnistämisessä asiantuntijana.

Kuluttajien energianeuvontaa annetaan kaikille varsinaissuomalaisille pientalo-, vuokratalo- ja taloyhtiöasukkaille. Neuvonnan teemoja ovat kotitalouksien energiankäyttö, lämmitystapavalinnat sekä uusiutuvan energian mahdollisuudet (mm. lämpöpumput ja aurinkoenergia). Neuvontaa on myös oikeaoppisesta puun poltosta. Valonian kaksi energianeuvojaa ovat tavoitettavissa sähköpostilla ja puhelimitse. Vakituisia neuvonta-aikoja ei ole, mutta syksyn ja kevään aikana neuvojat järjestävät kunnissa energiailtoja eri teemoista. Hyvä kanava energiakysymyksiin on Motivan ylläpitämä Asiaa energiasta -palvelu, joka palvelee kuluttajia Facebookin kautta arkisin klo 9–16.

Energiaviraston tilaamaan työhön kuuluvat myös pk-yritykset. Alueen keskeisille yrityspalvelukeskuksille ja yritysverkostoille viestitään energiatehokkuussopimuksista ja tukimahdollisuuksista sekä keskustellaan yhteistyömuodoista asian edistämiseksi. Yrityksille tarjotaan energianeuvontaa mahdollisuuksien mukaan eri tilaisuuksissa ja yhteistyössä esimerkiksi yrityspalvelukeskusten kanssa. Viestinnän kautta nostetaan esiin yritysesimerkkejä uusiutuvaan energiaan ja energiakatselmointeihin liittyen.

Lisätiedot

Energiailtojen aikataulu

Kansallinen energia- ja ilmastostrategia  (PDF-julkaisu)

Kuntien rooli ilmastotavoitteiden saavuttamisessa