Energia

Puunpoltto heikentää yleisesti ilmanlaatua tiiviisti rakennetuilla pientaloalueilla, mikä näkyy myös ilmanlaadun mittauksissa. Puunpoltosta aiheutuu terveydelle haitallisia pienhiukkasia ja...

Markkinavuoropuheluissa tilaaja- ja toimittajaosapuolet tutustuvat sekä hankintaprosessiin että kohteeseen tarjolla oleviin ratkaisumahdollisuuksiin ennen varsinaista hankintaa. Varhainen...

Valonian kuluttajien energianeuvonta on vilkastunut syksyllä 2018 edelliseen vuoteen verrattuna. Järjestimme yhteensä neljä energiailtaa yhteistyössä Paraisten, Marttilan, Maskun ja Raision kanssa....

Hallitustenvälisen ilmastopaneeli IPCC:n uusimman raportin julkistus on herättänyt vilkasta keskustelua myös Varsinais-Suomessa. Raportin ja asiantuntijoiden viesti on selkeä: nyt tarvitaan nopeita...

Somerolla käynnistettiin syyskuussa pientalojen aurinkosähkön yhteishankinta. Yhteishankinta tehdään Avaimet käteen -toteutuksena ja kilpailutuksen totetutti Valonia. Kyseessä on Someron kaupungin...

Valonia on kuluneen syksyn aikana vahvistanut Varsinais-Suomen kunnille sekä asukkaille suunnattavaa neuvontaa ja tukea energia- ja ilmastoasioissa Energiaviraston rahoituksella. Kuntien...

Valonia järjestää syksynedelleen kuntalaisille energiailtoja yhteistyössä kuntien kanssa. Energiaillat ovat osa Energiaviraston rahoittaman alueellisen energia- ja ilmastotyön toteutusta. Kaikille...

Kunnat omistavat suuren määrän kiinteistöjä, joiden energiaratkaisuissa on runsaasti parannettavaa. Nyt energiaan liittyvää liiketoimintaa halutaan edistää Varsinais-Suomessa yhdistämällä kuntien...

Varsinais-Suomessa vauhditetaan energia- ja ilmastotyötä Energiaviraston rahoituksella. Kyseessä on vuoden mittainen kokeiluhanke, jossa vauhditetaan kansallisen energia- ja ilmastostrategian...