Energia

Kansallisten ilmastotavoitteiden toteutumiseen tarvitaan kaikkia Suomen maakuntia. Myös Varsinais-Suomi on sitoutunut tavoittelemaan hiilineutraaliutta. Kunnilla on päästöjen vähentämisessä...

Punnu Games voitti Energy Hackathonin 2019
Turussa järjestettiin 17.–18.5. energian visualisointiin ja pelillistämiseen keskittynyt Energy Hackathon. Hackathon on tapahtuma, jossa tiimeissä tai yksin kehitellään nopeasti ideoita ja...

Uudessakaupungissa sijaitsevassa Kalannin vanhainkodissa pidettiin toukokuussa pienimuotoinen markkinavuoropuhelutilaisuus. Rakennukseen on tulossa maalämpö, jonka myötä avautuu uusia...

Valonia on tehnyt energianeuvontatyötä viime toukokuusta alkaen Energiaviraston kokeiluhankkeen rahoituksella. Tavoitteena on ollut energiatehokkuuden parantaminen ja uusiutuvan energian käytön...

Puunpoltto heikentää yleisesti ilmanlaatua tiiviisti rakennetuilla pientaloalueilla, mikä näkyy myös ilmanlaadun mittauksissa. Puunpoltosta aiheutuu terveydelle haitallisia pienhiukkasia ja...

Markkinavuoropuheluissa tilaaja- ja toimittajaosapuolet tutustuvat sekä hankintaprosessiin että kohteeseen tarjolla oleviin ratkaisumahdollisuuksiin ennen varsinaista hankintaa. Varhainen...

Valonian kuluttajien energianeuvonta on vilkastunut syksyllä 2018 edelliseen vuoteen verrattuna. Järjestimme yhteensä neljä energiailtaa yhteistyössä Paraisten, Marttilan, Maskun ja Raision kanssa....

Hallitustenvälisen ilmastopaneeli IPCC:n uusimman raportin julkistus on herättänyt vilkasta keskustelua myös Varsinais-Suomessa. Raportin ja asiantuntijoiden viesti on selkeä: nyt tarvitaan nopeita...

Somerolla käynnistettiin syyskuussa 2018 pientalojen aurinkosähkön yhteishankinta. Yhteishankinta tehdään Avaimet käteen -toteutuksena ja kilpailutuksen totetutti Valonia. Kyseessä on Someron...