Energia

Valonian kuluttajien energianeuvonta on vilkastunut syksyllä 2018 edelliseen vuoteen verrattuna. Järjestimme yhteensä neljä energiailtaa yhteistyössä Paraisten, Marttilan, Maskun ja Raision kanssa....

Hallitustenvälisen ilmastopaneeli IPCC:n uusimman raportin julkistus on herättänyt vilkasta keskustelua myös Varsinais-Suomessa. Raportin ja asiantuntijoiden viesti on selkeä: nyt tarvitaan nopeita...

Somerolla käynnistettiin syyskuussa pientalojen aurinkosähkön yhteishankinta. Yhteishankinta tehdään Avaimet käteen -toteutuksena ja kilpailutuksen tekee Valonia. Kyseessä on Someron kaupungin ja...

Valonia on kuluneen syksyn aikana vahvistanut Varsinais-Suomen kunnille sekä asukkaille suunnattavaa neuvontaa ja tukea energia- ja ilmastoasioissa Energiaviraston rahoituksella. Kuntien...

Valonia järjestää syksyn aikana kuntalaisille energiailtoja yhteistyössä kuntien kanssa. Energiaillat ovat osa Energiaviraston rahoittaman alueellisen energia- ja ilmastotyön toteutusta. Kaikille...

Kunnat omistavat suuren määrän kiinteistöjä, joiden energiaratkaisuissa on runsaasti parannettavaa. Nyt energiaan liittyvää liiketoimintaa halutaan edistää Varsinais-Suomessa yhdistämällä kuntien...

Varsinais-Suomessa vauhditetaan energia- ja ilmastotyötä Energiaviraston rahoituksella. Kyseessä on vuoden mittainen kokeiluhanke, jossa vauhditetaan kansallisen energia- ja ilmastostrategian...

Energiaan liittyvän liiketoiminnan edistäminen Varsinais-Suomessa eli ELLE-hanke on edennyt merkittävin askelein kohti tavoitteena olevia markkinavuoropuheluita kuntien ja yritysten välillä. Hankekuntien kiinteistöihin on...

TIEDOTE 20.3.2018 Suomen ympäristökeskuksen tekemien laskelmien mukaan Varsinais-Suomen kasvihuonepäästöt ovat laskeneet 26 % vuosina 2007–2015. Työ päästöjen vähentämiseksi on käynnissä, mutta...