Energia

Nykyisen hallitusohjelman mukaan Suomi tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Ilmastonmuutoksen hillinnän kiireellisyys on viimeaikaisten tutkimusten valossa yhä korostunut ja myös...

Varsinais-Suomi on sitoutunut tavoittelemaan hiilineutraaliutta, mutta tutkimusten mukaan olemme kaukana tavoitteesta. Ilmastoratkaisujen maakunta -seminaari kokosi laajan joukon eri alojen...

Energiaviisaat kaupungit -hankkeessa etsitään kuuden Suomen suurimman kaupungin voimin uusia älykkäitä ja vähähiilisyyttä tukevia ratkaisuja kaupunkien asuin- ja palvelukiinteistöjen...

Someron asukkaiden aurinkosähköjärjestelmien yhteishankinta on saatu päätökseen. Kuluneen vuoden aikana osallistujille jaettiin tietoa aurinkosähköstä ja asennettiin yhteensä 20...

Aurinkosähkön tuotanto on viimeisten vuosien aikana kasvanut merkittävästi sekä valtakunnallisesti että Varsinais-Suomessa. Tuotannon kasvu selittyy suurelta osin sillä, että yksityisten ihmisten...

Kansallisten ilmastotavoitteiden toteutumiseen tarvitaan kaikkia Suomen maakuntia. Myös Varsinais-Suomi on sitoutunut tavoittelemaan hiilineutraaliutta. Kunnilla on päästöjen vähentämisessä...

Punnu Games voitti Energy Hackathonin 2019
Turussa järjestettiin 17.–18.5. energian visualisointiin ja pelillistämiseen keskittynyt Energy Hackathon. Hackathon on tapahtuma, jossa tiimeissä tai yksin kehitellään nopeasti ideoita ja...

Uudessakaupungissa sijaitsevassa Kalannin vanhainkodissa pidettiin toukokuussa pienimuotoinen markkinavuoropuhelutilaisuus. Rakennukseen on tulossa maalämpö, jonka myötä avautuu uusia...

Valonia on tehnyt energianeuvontatyötä viime toukokuusta alkaen Energiaviraston kokeiluhankkeen rahoituksella. Tavoitteena on ollut energiatehokkuuden parantaminen ja uusiutuvan energian käytön...