Energia

Someron asukkaiden aurinkosähköjärjestelmien yhteishankinta on saatu päätökseen. Noin vuoden kestäneen hankkeen aikana jaettiin tietoa aurinkosähköstä ja asennettiin yhteensä 20...

Aurinkosähkön tuotanto on viimeisten vuosien aikana kasvanut merkittävästi sekä valtakunnallisesti että Varsinais-Suomessa. Tuotannon kasvu selittyy suurelta osin sillä, että yksityisten ihmisten...

Kansallisten ilmastotavoitteiden toteutumiseen tarvitaan kaikkia Suomen maakuntia. Myös Varsinais-Suomi on sitoutunut tavoittelemaan hiilineutraaliutta. Kunnilla on päästöjen vähentämisessä...

Punnu Games voitti Energy Hackathonin 2019
Turussa järjestettiin 17.–18.5. energian visualisointiin ja pelillistämiseen keskittynyt Energy Hackathon. Hackathon on tapahtuma, jossa tiimeissä tai yksin kehitellään nopeasti ideoita ja...

Uudessakaupungissa sijaitsevassa Kalannin vanhainkodissa pidettiin toukokuussa pienimuotoinen markkinavuoropuhelutilaisuus. Rakennukseen on tulossa maalämpö, jonka myötä avautuu uusia...

Valonia on tehnyt energianeuvontatyötä viime toukokuusta alkaen Energiaviraston kokeiluhankkeen rahoituksella. Tavoitteena on ollut energiatehokkuuden parantaminen ja uusiutuvan energian käytön...

Puunpoltto heikentää yleisesti ilmanlaatua tiiviisti rakennetuilla pientaloalueilla, mikä näkyy myös ilmanlaadun mittauksissa. Puunpoltosta aiheutuu terveydelle haitallisia pienhiukkasia ja...

Markkinavuoropuheluissa tilaaja- ja toimittajaosapuolet tutustuvat sekä hankintaprosessiin että kohteeseen tarjolla oleviin ratkaisumahdollisuuksiin ennen varsinaista hankintaa. Varhainen...

Valonian kuluttajien energianeuvonta on vilkastunut syksyllä 2018 edelliseen vuoteen verrattuna. Järjestimme yhteensä neljä energiailtaa yhteistyössä Paraisten, Marttilan, Maskun ja Raision kanssa....