Valoniassa katsotaan tulevaan vuoteen motivoituneina. Huoli ilmastonmuutoksesta on kasvanut syksyn aikana ennennäkemättömän suureksi. Sen myötä työmme merkityksellisyys tuntuu yhä konkreettisemmalta. Kun ymmärrys ilmastonmuutoksen todellisuudesta kasvaa, voimme keskittää resurssimme entistä vahvemmin käytännön työhön.

On tärkeää, että ilmastotyön toteutukseen otetaan mukaan laajasti eri toimijoita ja ihmisiä. Tätä tulemme edelleen vahvistamaan sekä viestinnällä että osallistamisen keinoilla esimerkiksi liikkumisen hankkeissa. Autamme myös kuntia viestimään asiasta asukkailleen, jotta ymmärrys toimenpiteiden taustoista paranee.

Olemme huomanneet, että julkinen keskustelu ilmastonmuutokseen, kiertotalouteen tai luonnon monimuotoisuuteen liittyen johtaa ihmiset usein hämmennyksen tilaan. Yritämme osaltamme edesauttaa ymmärrystä siitä, miten näitä teemoja voidaan edistää rinnakkain. Ilmastotyössä ei pidä aiheuttaa hallaa jo nyt rapautuvalle luonnon monimuotoisuudelle.

Fokuksessa yhteistyön vahvistaminen eri sektoreilla ja kuntien käytännön työn tukeminen

Kuntien ilmastotyössä suuntaamme fokuksen työn tukemiseen käytännön tasolla. Autamme kuntia esimerkiksi energiatehokkuussopimuksen toimeenpanossa, ilmasto-ohjelmatyössä sekä markkinavuoropuhelun toteuttamisessa. Hankinnat ovat olennainen avain moniin ilmasto- ja kiertotaloustekoihin kunnissa, joten niiden kehittämistä pyritään tukemaan esimerkiksi kuntien luottamushenkilöille suunnatuilla tilaisuuksilla sekä muulla viestinnällä.

Virtavesien kunnostustoiminta jatkuu yhä laajempana. Pyrkimyksenä on myös aktivoida vapaaehtoista vesiensuojelutyötä auttamalla paikallisia ihmisiä ja yhdistyksiä suojelutoimenpiteiden toteuttamisessa omissa lähivesistöissään.

Kiertotaloustyössä muovi tulee olemaan keskeinen teema tulevana vuonna. Vahvistamme neuvontayhteistyötä maatalouden, jätevesien ja jätteen synnyn ehkäisyyn liittyen. Toimivaa yhteistyötä tarvitaan, jotta saamme oikean viestin ja vaikuttamisen keinot kaikkien maakunnan asukkaiden tietoon.

Uuden ohjelmakauden valmistelutyö käynnistyy

Vuonna 2019 käynnistämme myös uuden ohjelmakauden valmistelutyön. Kunnat ovat sitoutuneet nyt käynnissä olevaan Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelmaan vuoteen 2020 saakka ja uuden ohjelman on tarkoitus ohjata Valonian työtä sitä seuraaviksi vuosiksi. Valmisteluprosessi kulkee varsinaisen toiminnan rinnalla ja luvassa on myös palautteen keräämistä ja arviointia nykyohjelman toteutumisesta.

Toimintasuunnitelma 2019 valottaa ensi vuoden suunnitelmiamme tarkemmin. Nettisivujamme sekä uutiskirjettämme kannattaa seurata, jotta saat ajankohtaisimman tiedon tapahtumistamme ja toimenpiteistämme.

Lisätiedot 

Toimintasuunnitelma 2019