Rio de Janeiron ympäristö- ja kehityskonferenssi vuonna 1992 esitti kunnille aivan uudenlaisen haasteen kestävän kehityksen toteuttamiselle. Keskeistä oli yhdessä tekeminen ja osallistuminen suunnitteluun, päätöksentekoon ja toteuttamiseen. Varsinais-Suomessa haaste otettiin tosissaan vuonna 1996, jolloin lähdettiin toteuttamaan maakunnan yhteistä kestävän kehityksen työtä. Vuonna 1997 perustettiin Varsinais-Suomen Agendatoimisto, jonka tarkoituksena oli toimia kuntien tukena kestävän kehityksen työn edistämisessä.

Kuntien tarpeet lähtökohtana kestävälle yhteistyölle

Kun Agendatoimisto aloitti työnsä, mukana oli kolmasosa maakunnan kunnista. Vuosien varrella toimintaan osallistui lisää kuntia. Yhteistyö nähtiin voimavarana ja hyvänä keinona edistää kestävää kehitystä yli kuntarajojen. Toiminta laajeni ja vahvistui, kun Varsinais-Suomen energiatoimisto ja agendatoimisto yhdistyivät Valoniaksi vuonna 2008. Nykyään toiminnassa ovat mukana kaikki alueen kunnat.

Kestävän kehityksen teemat ja painopisteet ovat vaihdelleet vuosien saatossa. Lähtökohtana ovat kuitenkin aina olleet kuntien tarpeet, mikä on ollut myös pitkäikäisyytemme kulmakivi. Työlle on ollut tilausta silloinkin, kun kuntien resurssit ovat olleet niukat. On huomattu, että Valonian kaltainen yhteistyö on kunnille resurssitehokas tapa edistää kestävän kehityksen työtä.

Valonian osaaminen on laaja-alaista ja kattaa monta teemaa. Vuosien varrella olemme toteuttaneet lukuisia eri teemaviikkoja, kilpailuja ja kampanjoita, esimerkiksi:

  • Lasten ja Nuorten Ympäristöviikko
  • Yritysten ympäristötekokilpailu
  • Pyörällä töihin -kilpailu
  • Kestävän kehityksen infopisteet kuntien kirjastoissa (Terho-piste)
  • ViherVillitys – perheiden luontotapahtuma
  • Energiansäästöviikko

Tempauksista ja teemaviikoista kohti kokonaisvaltaista kestävyyttä

Yhteistyö kuntien kanssa on edelleen vahvistunut ja monipuolistunut. Tapahtumista ja kilpailuista on siirrytty laajempiin yhteistyömuotoihin ja hankkeisiin, joiden tavoitteena on saada aikaan muutosta kunnan rakenteisiin ja toimintakulttuuriin. Tavoitteena on täydentää kunnan asiantuntemusta ja tuoda lisäresursseja toimintaan. Emme voi tehdä työtä kuntien puolesta, mutta voimme käynnistää ja osallistua keskusteluun eri osapuolten rooleista, jotta alueellisesti päästään asetettuihin ympäristötavoitteisiin. Toimimme edelleen myös ruohonjuuritasolla, jolloin voimme nostaa esiin asukkaiden mahdollisuuksia toimia aktiivisina kuntalaisina.

Maakunnallista kestävän kehityksen yhteistyötä on tehty Varsinais-Suomessa pitkäjänteisesti jo 20 vuoden ajan. Valtakunnallisesti katsottuna Valonia on ainutlaatuinen organisaatio, sillä missään muualla ei ole tehty samaa työtä systemaattisesti näin pitkään. Suomi täytti juuri sata vuotta ja haluamme luoda maallemme mahdollisuuden kehittyä ja voida hyvin myös seuraavat sata vuotta.

Lisätiedot

Jaana Itälä-Laine