Syysomenat

Valoniassa alkaa syksyllä 2017 neljä uutta hanketta. Teemoina ovat mm. energiaan liittyvän liiketoiminnan ja kuntien kiinteistöjen energiatehokkuuden edistäminen, koulujen lähivesitoiminta, ruoan ja ravinteiden kierto varhaiskasvatuksen opetuksessa sekä ruoantuottajien tarjousosaamisen lisääminen. Tässä lyhyet esittelyt uutuuksista ja lopussa listaus käynnissä olevista hankkeista. Uutisoimme lisää hankkeiden toiminnasta syksyn mittaan.

ELLE – Energiaan liittyvän liiketoiminnan edistäminen Varsinais-Suomessa

Tavoitteena on edistää innovatiivisia energiaratkaisuja tarjoavien yritysten liiketoiminta- ja pilotointimahdollisuuksia Varsinais-Suomessa. Hankkeessa kehitetään toimintamalli, joka perustuu kuntien kiinteistöjen peruskartoitukseen, avoimeen dataan sekä kuntien ja yritysten väliseen tehostettuun markkinavuoropuheluun. Samalla lisätään kuntien energiatehokkuutta sekä uusiutuvan energian osuutta. Hankkeeseen on ilmoittautunut elokuuhun 2017 mennessä viisi kuntaa. Mukaan voi vielä ilmoittautua.

 • Rahoitus: Suomen rakennerahasto-ohjelma, Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020
 • Hankeaika: 1.9.2017 – 28.2.2020
 • Toteuttaja: Valonia / Varsinais-Suomen liitto
 • Yhteistyökumppaneita 8/2017 mennessä: Kemiönsaari, Lieto, Loimaa, Somero ja Uusikaupunki
 • ELLE-hankkeesta vastaa DI Tero Viander, joka on palkattu Valoniaan energiatekniseksi asiantuntijaksi 1.9.2017 lähtien.

Koulujemme lähivedet Varsinais-Suomessa

Tavoitteena on saada lähivesitoiminta osaksi koulujen opetussisältöä ja pysyväksi osaksi koulun arkea innostamalla sekä tukemalla Varsinais-Suomen peruskouluja ottamaan käyttöönsä Koulujemme lähivedet -toimintamalli. Innostuneita kouluja on lähes 40 yhdeksästä eri Varsinais-Suomen kunnista.

 • Rahoitus: Keski-Suomen ELY-keskuksen valtakunnallinen avustus ympäristökasvatuksen ja -valistuksen hankkeisiin
 • Hankeaika: 1.6.2017 – 31.12.2018
 • Toteuttaja: Valonia / Varsinais-Suomen liitto
 • Yhteistyökumppaneita: Varsinais-Suomen ELY-keskus, Suomen ympäristökeskus, Paimionjoki-yhdistys ja Aurajokisäätiö

Multaa ja mukuloita – ruoan ja ravinteiden kierto varhaiskasvatuksen opetuksessa

Tavoitteena on kiertotalouden konkretisoiminen kasvien pienimuotoisen viljelyn ja ruoan elinkaaren avulla. Lisäksi tavoitteena on ruoan arvostuksen lisääminen, ruokahävikin pienentäminen ja kierrätykseen perustuvan jätehuollon tekeminen tutuksi eri kulttuuritaustoista tuleville lapsille ja perheille. Hanke toteutetaan pilottina Sateenkaari Koto ry:n seitsemässä päiväkodissa.

 • Rahoitus: Opetushallituksen valtionavustus, Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen varhaiskasvatuksessa
 • Hankeaika: 1.9.2017 – 30.6.2019
 • Toteuttaja: Sateenkaari Koto ry
 • Pääyhteistyökumppani: Valonia
 • Muita yhteistyökumppaneita: Arkea, Lounais-Suomen Jätehuolto ja Natur och Miljö

Tarjousosaamista ruoantuottajille

Tavoitteena on parantaa ruoantuottajien tarjousosaamista sekä keskinäistä yhteistyötä tarjousten suunnittelussa ja valmisteluissa. Toimenpiteillä parannetaan ensisijaisesti tuottajien mahdollisuuksia osallistua julkisiin kilpailutuksiin. Hankkeen toimet suuntautuvat Loimaan seudulle ja Mynämäen alueelle.

 • Rahoitus: Ympäristöministeriö, Vesien ja merenhoidon toimeenpanoa ja ravinteiden kierrätysohjelman tavoitteita edistävät kärkihankkeet
 • Hankeaika: 1.9.2017 – 31.12.2018
 • Toteuttaja: Valonia / Varsinais-Suomen liitto
 • Yhteistyökumppaneita: MTK Varsinais-Suomi, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Ravinneneutraali kunta -hanke, JuHa Consulting Oy, Suomen Yrittäjien hankinta-asiamiesverkosto ja Arkea

 

Käynnissä olevat hankkeet

Virkistys- ja luontomatkailukohdetietoa avoimeen käyttöön Varsinais-Suomessa

Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2017

CIVITAS ECCENTRIC

CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta

Virtavesien kunnostushanke

Halikonjoki vaelluskalojen elinympäristönä

Hajajätevesikuormitus kuriin neuvonnalla

Jätevesiylivuotojen parempi hallinta