Varsinais-Suomen liitto, Satakuntaliitto ja Varsinais-Suomen ELY-keskus ovat tehneet yhdessä ”Suomi, jonka haluamme 2050” -yhteiskuntasitoumuksen. Sitoumuksessa sitoudutaan pitämään esillä ja markkinoimaan Lounais-Suomen ympäristöohjelman tavoitteita sekä osallistumaan aktiivisesti ohjelman haastekampanjaan ja edistämään eri toimijoiden yhteydenpitoa sekä tiedonvälitystä.

Lounais-Suomen ympäristöohjelma on Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kokoama Lounais-Suomen eli Varsinais-Suomen ja Satakunnan yhteinen ympäristöohjelma, jota toteutetaan haastekampanjan avulla. Ympäristöohjelma auttaa tekemään resurssiviisaita valintoja, innostaa alueen toimijoita ympäristötekoihin, tukee paikallisia rohkeita kokeiluja sekä välittää tietoa ympäristön tilasta.

Haastekampanjassa toimijat haastavat toisiaan ympäristöystävällisempiin ja kestävää tulevaisuutta rakentaviin valintoihin. Ympäristöohjelmassa on viisi toteutusta ohjaavaa kehityspolkua, joita ovat kestävät valinnat, luonto ja kulttuuriympäristö, lähivedet, ruokalautanen sekä resurssiviisaus. Kehityspolut on valittu laaja-alaisessa yhteistyössä Varsinais-Suomen ja Satakunnan ympäristövaikuttajien kanssa. Jokaisella kehityspolulla on kolme painopistettä.

Ympäristöohjelma toteuttaa kumppanuushengessä Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntastrategioita ja -ohjelmia. Valonia on osa Varsinais-Suomen liittoa ja Varsinais-Suomen kestävän kehityksen Ohjelma2020:lla on merkittävä rooli sitoumuksen toteuttamisessa. Valonia oman ohjelmansa ohjaamana ideoi ja käynnistää kestävän kehityksen pilotteja ja kokeiluja, jotka voivat samalla toimia haasteina ympäristöohjelman haasteareenalla. Näin Ohjelma2020 tukee liittojen ja ELY-keskuksen strategioita ja kestävän kehityksen tavoitteita.

Valoniassa on suunnitteilla useampiakin toimia, jotka tullaat sitomaan osaksi haastekampanjaa. Toimista tiedotetaan tarkempien yksityiskohtien varmistuttua.

Yhteiskuntasitoumuksia on tähän mennessä annettu jo yli 100  kpl ja niitä ovat antaneet niin suuret kuin pienetkin yhteisöt, yritykset ja hallinnon organisaatiot.