Valonia käynnistää syyskuussa 2017 hankkeen, jossa parannetaan ruoantuottajien tarjousosaamista. Hankkeessa aktivoidaan ruoan alkutuottajia, jatkojalostajia ja logistiikkapalveluiden tuottajia yhteistyöhön toistensa sekä julkisten organisaatioiden hankintahenkilöstön ja ruokapalveluiden kanssa. Yhteistyön avulla paikallisten alkutuottajien ja jatkojalostusta harjoittavien yritysten tuotteiden määrä julkisissa keittiössä lisääntyy. Hanketta toteutetaan pääasiassa Loimaan seudun ja Mynämäen alueella.

Toiminnan tavoitteena on: 

  • parantaa ruoantuottajien keskinäistä yhteistyötä tarjousten suunnittelussa ja valmistelussa
  • elävöittää lähimarkkinoita
  • tehostaa ravinnekiertoa lähiruoan avulla
  • lisätä julkisen sektorin asiakkuuden arvostusta
  • kannustaa tuottajia tuotekehitykseen
  • mahdollistaa olemassa olevien, hyvien tuotantotapojen esiintuomista kilpailuvalttina julkisiin hankintoihin

Hankkeessa laaditaan ja pilotoidaan valtakunnalliseen käyttöön soveltuva tarjoajaosaamisen kehittämiseen soveltuva toimintamalli. Neuvonnasta, sparrauksesta, yhteiskoulutuksista sekä työkalupakista koostuva toimintamalli tukee aidosti innovatiivisia, keskustelevia sekä ympäristöllisesti että taloudellisesti ja sosiaalisesti kestäviä sekä ketteriä hankintatapoja julkisen sektorin elintarvikehankinnoissa.

Maakunnan maatalouden volyymissä ja julkisissa hankinnoissa paljon mahdollisuuksia

Yksi tärkeä osa alueiden ravinneneutraaliutta on se, että kunnassa käytetään mahdollisimman paljon lähialueella tuotettuja elintarvikkeita. Tämä osaltaan tehostaa ravinteiden kiertoa kunnan sisällä, mutta myös lisää ruokaturvaa ja alueen elinkeinojen mahdollisuuksia. Haasteeksi on noussut se, etteivät tuottajat osaa tarjota tuotteitaan julkisille hankkijoille.

Julkiset hankinnat ovat iso osa kulutuskäyttäytymistä. Yksittäiset kunnat voivat käyttää hankintoihin jopa yli puolet budjetistaan. Kunnilla on suuret mahdollisuudet vaikuttaa siihen, että tuotteet ja palvelut ovat kestävien periaatteiden mukaisesti tuotettuja ja hankittuja. 

Maatalouden kannattavuushaasteista huolimatta Varsinais-Suomessa on vielä runsaasti maatalouden ja ruoantuotannon volyymia ja ruoantuottajien tarjousosaaminen on tästäkin syystä asia, johon maakunnassa tulee panostaa. Varsinais-Suomessa tuotetaan yli 30 % Suomen leipäviljoista. Sianlihasta maakunnassamme tuotetaan neljännes ja kananmunista noin puolet. Jalostavien yritysten määrä on maan suurimpia. Lähellä tuotettu ja valmistettu ruoka tuottaa tuloa ja elinvoimaisuutta lähialueelle. Ruokaketjun suora työllistävä vaikutus Varsinais-Suomessa on vajaa 17 000 henkilöä.

Hankkeessa mukana olevat alku- ja muut ruoantuottajat sekä liitännäispalveluja tarjoavat tahot tutustutetaan julkisten hankintojen pelisääntöihin, hyviin käytäntöihin, toiminta- ja yhteistyötapoihin ja sopimusjuridiikkaan. Hankkeessa suuri painotus on tuottajien ja hankintayksiköiden välisen vuoropuhelun merkityksen ymmärtämisessä osana hankintojen hyvää valmistelua ja suunnittelua. Tuottajia opastetaan lisäksi omien tuotteiden asianmukaisessa tuotteistamisessa sekä hinnoittelussa. Tuottajille luodaan hankkeessa konkreettisia malleja ryhmittymien luomiseen ja yritystenvälisen yhteistyön kehittämiseen, kannustetaan yhteistarjousten tekemiseen ja yhteistyön lisäämiseen muiden lähiseudun tuottajien ja lähiseudun palveluyrittäjien kanssa.

Lisätiedot

Hankekuvaus: Tarjousosaamista ruoantuottajille

Hanke on saanut rahoituksen Ympäristöministeriön Ravinteidenkierrätysohjelmasta ajalle 9/2017–12/2018. Valonia toteuttaa hanketta yhteistyössä MTK Varsinais-Suomen, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Ravinneneutraali kunta -hankkeen, JuHa Consulting Oy:n sekä Suomen Yrittäjien hankinta-asiamiesverkoston kanssa.