Perjantaina 15.1.2016 järjestettiin Varsinais-Suomen ensimmäinen teollisten symbioosien FISS-työpaja. Työpajassa etsittiin maakunnan yritysten välille kiertotalouteen perustuvia symbiooseja eli pyrittiin löytämään kiertotalouteen perustuvaa hyötykäyttöä ja hyödyntäjiä niin aineellisille kuin aineettomillekin resursseille.

Nyt järjestetty alueen ensimmäinen työpaja onnistui jopa yli odotusten. Paikalla Turun ammattikorkeakoulun tiloissa oli lähes 40 yritys- ja organisaatioedustajaa ja iltapäivän kestäneen tilaisuuden aikana löydettiin noin 330 symbioosiaihiota, joita yrityksillä ja organisaatioilla on nyt mahdollisuus lähteä viemään eteenpäin joko itsenäisesti tai alueellisten FISS-koordinaattorien avustuksella.

–  Työpaja meni loistavasti, paikalla oli sekä isoja että pieniä organisaatioita niin yksityiseltä kuin julkiselta puolelta. Itse fasilitoimassani pöydässä selkeästi halutuimmaksi materiaaliksi nousivat puhtaat ja tasalaatuiset muovivirrat. Jään innolla odottamaan myös seuraavaa huhtikuussa järjestettävää työpajaa, iloitsee FISS Varsinais-Suomi hankkeen projektipäällikkö Nea Metsänranta Turun ammattikorkeakoulusta.

FISS-toimintamallin mukaisissa työpajoissa yritysten ja organisaatioiden edustajat pääsevät istumaan samoihin pöytiin toistensa kanssa ja tuomaan esiin niin resurssitarpeensa kuin tarjontansakin. Työpajoissa käsiteltävät resurssit voivat olla muun muassa tuotannon sivuvirtoja, vajaassa käytössä olevia toimitiloja, asiantuntemusta tai esimerkiksi tarjolla olevaa kuljetuskapasiteettia. Varsinais-Suomen ensimmäinen työpaja sai positiivista palautetta myös yritysedustajilta.

– Työpaja oli hyvin mielenkiintoinen ja selvensi monen nimeltä tutun yrityksen tuotantoa ja tutustutti samalla moneen sellaiseen yritykseen, joiden kanssa ei muuten osaisi etsiä yhteistyömahdollisuuksia, pohti Krista Tanskanen puhtaus- ja hygieniaratkaisujen toimittaja KiiltoClean Oy:stä

Varsinais-Suomen seuraava työpaja järjestetään perjantaina 15.4.2016.

FISS (Finnish Industrial Symbiosis System) on Motivan ja Sitran kehittämä toimintamalli, jonka tavoitteena on edistää kiertotaloutta ja resurssitehokkuutta sekä edesauttaa teollisten symbioosien syntymistä. Varsinais-Suomen alueellisia FISS-toimijoita ovat Turun ammattikorkeakoulu, Valonia ja Turku Science Park Oy.

www.teollisetsymbioosit.fi

Lue lisää: FISS Varsinais-Suomi -hanke