Valonian virtavesien kunnostushankkeen tulevan kesän yksi tärkeimmistä kohdalueista on Salossa sijaitseva Kiskonjoen vesistö, joka on merkittävin vaelluskalavesistö Varsinais-Suomessa. Kiskonjoen vesistö on suojeltu koskiensuojelulailla ja on kansallisen kalatiestrategian kärkikohde. Kiskonjoki on myös valittu Suomen 100 luontohelmeä -luontokohteiden joukkoon.

Valonia toteuttaa Kiskonjoella kunnostustalkoita, joiden tarkoituksena on uhanalaisen taimenen elinympäristöjen kohentaminen. Lisäksi taimenkantojen tilaa seurataan koekalastuksilla. Valonia on laatinut Kiskonjoen vesistön puroille kunnostussuunnitelmia ja selvittänyt purojen kunnostustarvetta Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toimeksiantona. Purojen kartoittamista jatketaan kesällä 2017.

Kiskonjoen vesistön kunnostamista vauhdittaa myös Freshabit LIFE IP -hanke, jonka päätavoitteena on Natura 2000 -vesistöalueiden ekologisen tilan ja monimuotoisuuden parantaminen. Hankkeen puitteissa tehdään kalatiet Kiskonjoen Kosken voimalaitospatoon ja Håldamin säännöstelypatooon sekä kunnostetaan Kiskonjoen vesistön koskialueita. Hankkessa selvitetään myös simpukoiden esiintymistä ja edistetään vesistöjen lähimetsien suojelua METSO-ohjelmalla. Freshabit-hanketta koordinoi Lounais-Suomen alueella Varsinais-Suomen ELY-keskus. Valonia tekee tiivistä yhteistyötä hankkeen kanssa Kiskonjoen vesistöalueen tilan parantamiseksi.

Tulossa: Vesiluonto tutuksi! – Vesiluontopäivä Kiskonjoen Latokartanonkoskella 13.5.2017. 

Lisätietoa Kiskonjoesta

Freshabit LIFE IP -hanke Kiskonjoella (Pinja Kasvio ja Leena Rannikko)

Kiskonjoki Facebookissa

Kiskonjoen vesistön Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma