Viisaan liikkumisen logo

Varsinais-Suomen kunnat voivat hakea yhteistyössä Valonian kanssa rahoitusta kunnan alueen kestävää liikennettä ja liikkumista edistävien toimenpiteiden toteuttamiseen. Toimenpiteet voidaan toteuttaa joko osana Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2018 -valtionavustushanketta tai erillisinä tilaustöinä. Liikkumisen ohjauksen tavoitteena on vähentää yksin omalla autolla ajamista ja lisätä ympäristön ja yhteiskunnan kannalta edullisia liikkumistapoja. 

Valtionavustushankkeessa omarahoitusosuus on noin 50 % kokonaiskustannuksista. Valonia voi toimia apuna myös muissa hankehauissa sekä jalostaa yhdessä kuntien kanssa ideoita ja tarpeita valmiiksi hankehakemuksiksi.

Hankeideoinnin aika on nyt

Liikenneviraston liikkumisen ohjauksen valtionavustushaku aukenee todennäköisesti marraskuussa 2017 ja hakemusten jättämisen määräaika on tammikuun 2018 lopulla. Nyt on oikea aika tulla mukaan suunnitteluun.

Valonia toimii hankkeen koordinaattorina ja hoitaa hankehallinnon. Investointeja liikenneinfraan ei hankkeessa voi tehdä, mutta liikkumisen ohjauksen suunnittelusta, markkinoinnista, projektinhallinnasta sekä toiminnan toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset ovat tukikelpoisia.

Valonia voi yhteistyössä kunnan kanssa toteuttaa:

 • liikenneympäristön suunnittelua sekä selvityksiä ja kyselyitä
 • vuorovaikutteista suunnittelua kuten kyselyitä, työpajoja, haastatteluja, koulutuksia, henkilökohtaista neuvontaa ja kartoituskäyntejä
 • liikkumisen ohjaukseen liittyvää viestintää ja kestävien kulkumuotojen markkinointia 
 • kehittämishankkeita ja -suunnitelmia

Esimerkkejä kuntien osaprojekteista liikkumisen ohjauksen valtionavustushankkeissa

 • Valtatie 10 välillä Kaarina – Liedon Nuolemo on tänä vuonna tehty jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen kehittämistarveselvitys täydentämään ELY-keskusken toimenpideselvitystä
 • Maskussa on vuorovaikutteisen suunnittelun keinoin selvitetty Kurittulan ja Hemmingin koulu- ja liikuntakeskusalueen turvallisen ja kestävän liikenteen kehittämiskohteita (2017)
 • Turussa edistetään työ- ja koulumatkaliikkumista ja varsinaissuomalaisille työpaikoille on järjestetty Pyörällä töihin -kilpailu jo 20. kerran (2017)
 • Tyksin kantasairaalan henkilökunnalle tehtiin työmatkaliikkumiskysely ja käynnistettiin joukkoliikenteen työsuhdematkalipun pilotointi (2017)
 • Raisiossa toteutettiin vuonna 2016 pyöräväyläselvitys, jossa selvitettiin kuntalaisten kokemuksia pyöräväylistä sekä alueellisten liikenteen asiantuntijoiden esiin nostamia kehittämiskohteita
 • Turun kaupungin toimialojen kanssa toteutettiin vuonna 2016 Koko Turku liikkuu -kampanja, jossa kerättiin liikuntakilometrejä maasta kuuhun
 • Pöytyällä on kehitetty kunnan sisäistä liikennettä mm. viestinnällisin keinoin sekä toteuttamalla Leader-rahoituksella asiointiliikenteen kehittämishanke yhdessä Auranmaan yrityspalveluiden ja Auran kunnan kanssa (2015–2016)
 • Ruskolla on toteutettu Fölin markkinointitoimenpiteitä sekä kuntakysely (2015)
 • Liedossa toteutettiin kehittämistoimenpiteitä Avanti-Tuulissuon yritysalueella (2013) ja aluetta koskeva joukkoliikenneselvitys toteutettiin ostopalveluna Valonian toimesta (2015)

Toimenpiteitä voidaan toteuttaa myös ostopalveluna tai muiden hankkeiden puitteissa. Otathan yhteyttä. Ideoidaan ja selvitetään yhdessä kuntanne kehittämistarpeet!

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2017 -hanke

Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2016 -hanke