Ajankohtaista

Virkistä dataa -hankkeessa on kerätty avointa aineistoa maakunnan virkistys- ja luontomatkailukohteista sekä reiteistä ja niihin liittyvistä toimijoista. Aineistossa on kohteiden sijainnin lisäksi...

Valoniassa katsotaan tulevaan vuoteen motivoituneina. Huoli ilmastonmuutoksesta on kasvanut syksyn aikana ennennäkemättömän suureksi. Sen myötä työmme merkityksellisyys tuntuu yhä...

Suomessa syntyy vuosittain 72 000 kiloa tekstiilijätettä. Keskimääräinen suomalainen tuottaa sitä noin 13 kiloa, josta noin viideosa päätyy kiertoon esimerkiksi eri järjestöjen kautta. Jäteastiaan...

Valonian kuluttajien energianeuvonta on vilkastunut syksyllä 2018 edelliseen vuoteen verrattuna. Järjestimme yhteensä neljä energiailtaa yhteistyössä Paraisten, Marttilan, Maskun ja Raision kanssa....

Varsinais-Suomen haja-asutusalueen asukkaat ja mökkiläiset ovat hyvin löytäneet Valonian tarjoaman puolueettoman ja maksuttoman jätevesineuvonnan ja vuosi on ollut erityisen vilkas. Vuonna 2018...

Koulujen lähivesitoimintaa varten Valoniassa laadittiin alkuvuodesta vesiötökkäkortit, joissa esitellään 18 yleistä vesiselkärangatonta lajia tai lajiryhmää. Korttien eläimet on valittu painottaen...

Valonia ja Turun kaupungin CIVITAS ECCENTRIC -hanke ovat selvittäneet harrastetaksipalvelun toimintamahdollisuuksia Turun seudulla. Alkusyksystä harrastetaksin tarvetta potentiaalisten käyttäjien...

Lähiruoan iltakoulu 6.11. kokosi Raisioon lähes 60 kuntien ruokahankinnoista kiinnostunutta ihmistä. Paikalla oli luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita 11 varsinaissuomalaisesta kunnasta. Tarjolla...

Valonian virtavesihankkeissa on kuluneen kesän ja syksyn aikana toteutettu virtavesikunnostuksia, joiden tavoitteena on elvyttää Saaristomereen laskevien jokien taimenkantoja. Varsinais-Suomen...