Ajankohtaista

Varsinais-Suomen vesistökunnostusverkoston kalataloustapaamisessa 26.2.2019 keskusteltiin ajankohtaisaista kalatalouden asioista ja vesistökunnostuksista. Mitä ajankohtaista on meneillään...

Valonian vuoteen 2018 mahtui monenlaista toimintaa suurien kuvioiden piirtämisestä ruohonjuuritason tekemiseen. Uusia hankkeita käynnistyi vuoden aikana yhteensä kahdeksan. Saattelimme myös...

Puunpoltto heikentää yleisesti ilmanlaatua tiiviisti rakennetuilla pientaloalueilla, mikä näkyy myös ilmanlaadun mittauksissa. Puunpoltosta aiheutuu terveydelle haitallisia pienhiukkasia ja...

Monet ruoantuottajat kokevat julkiset hankinnat etäisinä ja hankalina ja omat menestymismahdollisuudet vaikuttavat vähäisiltä. Toisaalta kunta koetaan luotettavana kumppanina, mikäli sen kelkkaan...

Varsinais-Suomi on tunnistettu luontomatkailun helmeksi ja täällä on kaikki ainekset rakentaa houkuttelevia luontomatkailun tuotepaketteja. Miltä kuulostaisi vaikkapa vuokratulla sähköpyörällä tehty...

Liedon kunnan valtuustosalissa järjestettiin 14.2.2019 puoli päivää kestänyt taajamametsätilaisuus. Päivän teemana oli pureutua kuntien omistamien taajamametsien merkitykseen virkistyskäytön,...

Markkinavuoropuheluissa tilaaja- ja toimittajaosapuolet tutustuvat sekä hankintaprosessiin että kohteeseen tarjolla oleviin ratkaisumahdollisuuksiin ennen varsinaista hankintaa. Varhainen...

Valoniassa katsotaan tulevaan vuoteen motivoituneina. Huoli ilmastonmuutoksesta on kasvanut syksyn aikana ennennäkemättömän suureksi. Sen myötä työmme merkityksellisyys tuntuu yhä...

Suomessa syntyy vuosittain 72 000 kiloa tekstiilijätettä. Keskimääräinen suomalainen tuottaa sitä noin 13 kiloa, josta noin viideosa päätyy kiertoon esimerkiksi eri järjestöjen kautta. Jäteastiaan...