Ajankohtaista

Nykyisen hallitusohjelman mukaan Suomi tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Ilmastonmuutoksen hillinnän kiireellisyys on viimeaikaisten tutkimusten valossa yhä korostunut ja myös...

Varsinais-Suomi on sitoutunut tavoittelemaan hiilineutraaliutta, mutta tutkimusten mukaan olemme kaukana tavoitteesta. Ilmastoratkaisujen maakunta -seminaari kokosi laajan joukon eri alojen...

Tiistaina 22.10. ryhmä salolaisia nuoria sekä kuusi Salon kaupunginvaltuuston jäsentä osallistuivat kaupunkikävelylle, jonka aikana keskusteltiin Salon keskustan kehityksestä kestävyys- ja...

Ihmisten arkiliikkuminen ylittää kuntien rajat, joten kunnissa tehtävän liikennesuunnittelutyön lisäksi usean organisaation välinen seudullinen yhteistyö on tärkeää liikkumisen ja liikenteen...

Valonia on tilannut kalatien suunnittelun Salon Kiskossa sijaitsevaan Mommolanjoen Mommolankoskeen. Suunnittelun toteuttaa EcoRiver Oy. Kiskonjoen-Perniönjoen vesistössä sijaitsevassa Mommolanjoen...

Energiaviisaat kaupungit -hankkeessa etsitään kuuden Suomen suurimman kaupungin voimin uusia älykkäitä ja vähähiilisyyttä tukevia ratkaisuja kaupunkien asuin- ja palvelukiinteistöjen...

Ilmastolakkoa vietettiin maailmanlaajuisesti perjantaina 27.09.2019. Myös Turussa nuoret ja aikuiset marssivat kestävämmän tulevaisuuden puolesta. Valonia oli mukana tapahtumassa. Tavoitteenamme oli...

Paikallisten vesiensuojeluyhdistysten tarpeisiin vastaaminen ja aktiivisen toiminnan turvaaminen ovat avainasemassa Varsinais-Suomen vesistökunnostusverkoston toiminnassa ja verkostolle luotavan...

Vuodesta 2004 lähtien voimassa ollut haja-asutuksen jätevesiä koskeva lainsäädäntö saavuttaa vihdoinkin siirtymäaikansa lopun: lokakuun loppuun mennessä ranta- ja pohjavesialueiden kiinteistöjen...