Ajankohtaista

Parempaa joukkoliikennettä senioreille
Valonia edistää yhteistyössä Turun seudun joukkoliikenne Fölin kanssa ikäihmisten joukkoliikenteen käyttöä ja pyrkii lisäämään heidän osallisuuttaan joukkoliikenteen suunnittelussa. Syksyllä 2019 ryhdytään...

Valonian vesiensuojelun ja vesihuollon kuntayhteistyö on laajentunut, kun mukaan lähtivät myös Aura, Koski Tl, Mynämäki, Pöytyä ja Taivassalo. Yhteistyön laajentumisen ansiosta Valonia pystyy entistä...

Saaristomeren arvokas luonnonympäristö on pahasti kuormittunut menneiden vuosikymmenien aikana. Varsinais-Suomi on edelleen yksi Itämeren alueen merkittävistä ravinnekuormituslähteistä, mikä kertoo...

Kansallisten ilmastotavoitteiden toteutumiseen tarvitaan kaikkia Suomen maakuntia. Myös Varsinais-Suomi on sitoutunut tavoittelemaan hiilineutraaliutta. Kunnilla on päästöjen vähentämisessä...

Ilmastonmuutos vaikuttaa merkittävästi sekä globaalilla että paikallisella tasolla, mutta sen konkreettiset vaikutukset voivat olla vaikeasti hahmotettavia. Säätiloissa ja ihmisten sääkokemuksissa...

Valonia tarjoaa tänäkin kesänä kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa. Neuvontakäynnit kohdistuvat ensisijaisesti ranta- ja pohjavesialueilla sijaitseville kiinteistöille uudisrakennuksia lukuun...

Keväällä päättyneessä, Valonian toteuttamassa Koulujemme lähivedet Varsinais-Suomessa -hankkeessa tähdättiin peruskoululaisten vesi- ja ympäristötietoisuuden kasvattamiseen luomalla koulujen lähellä sijaitsevien...

Punnu Games voitti Energy Hackathonin 2019
Turussa järjestettiin 17.–18.5. energian visualisointiin ja pelillistämiseen keskittynyt Energy Hackathon. Hackathon on tapahtuma, jossa tiimeissä tai yksin kehitellään nopeasti ideoita ja...

Turun Puutorille avattiin toukokuussa uusi CityHUB-lähijakeluasema. Kyseessä on kestävään liikenteeseen perustuva vuoden mittainen kokeilu, jossa testataan pakettien jakelua sähköpolkupyörillä....