Ajankohtaista

Euroopan Liikkujan viikolla 16.–22.9.2019 kestäviä kulkumuotoja tarkastellaan Turussa monesta mielenkiintoisesta näkökulmasta. Tapahtumat keskittyvät Vanhan Suurtorin ympäristöön ja tarjolla on...

Valoniassa on edistetty harrastetaksipalvelun kehittämistä ja toiminnan jalkauttamista Turun seudulle vuodesta 2018 alkaen. Harrastetaksipalvelu perustuu kyytitilausten yhdistelyyn ja sen...

Sateenkaari Kodon päiväkodeissa toteutettu Multaa ja Mukuloita -hanke havainnollisti lapsille kiertotaloutta ja ruoan elinkaarta muun muassa yrttien ja vihannesten ruukkukasvattamisen, ruokahävikin...

Salon kaupungin läpi virtaavassa Uskelanjoessa on käynnissä jäänpidätysrakenteiden ja kalataloudellisten kunnostusten toteutus. Jäänpidätysrakenteiden tavoitteena on Salon kaupungin keskustan...

Aurinkosähkön tuotanto on viimeisten vuosien aikana kasvanut merkittävästi sekä valtakunnallisesti että Varsinais-Suomessa. Tuotannon kasvu selittyy suurelta osin sillä, että yksityisten ihmisten...

Kulunut kesä on ollut ennätyksellisen vilkas jätevesineuvonnassa. Lokakuussa loppuva määräaika vanhojen jätevesijärjestelmien saneeraukselle on aktivoinut asukkaat ja mökkiläiset kyselemään neuvoja jätevesien...

Parempaa joukkoliikennettä senioreille
Valonia edistää yhteistyössä Turun seudun joukkoliikenne Fölin kanssa ikäihmisten joukkoliikenteen käyttöä ja pyrkii lisäämään heidän osallisuuttaan joukkoliikenteen suunnittelussa. Syksyllä 2019 ryhdytään...

Valonian vesiensuojelun ja vesihuollon kuntayhteistyö on laajentunut, kun mukaan lähtivät myös Aura, Koski Tl, Mynämäki, Pöytyä ja Taivassalo. Yhteistyön laajentumisen ansiosta Valonia pystyy entistä...

Saaristomeren arvokas luonnonympäristö on pahasti kuormittunut menneiden vuosikymmenien aikana. Varsinais-Suomi on edelleen yksi Itämeren alueen merkittävistä ravinnekuormituslähteistä, mikä kertoo...