Ihmisten osallistuminen ja kannustaminen on tärkeää, jotta voidaan vaikuttaa yhteisiin asioihin ja päästä yhdessä tavoitteisiin. Kaikkia tarvitaan.

Siljan tehtäviin Valoniassa kuuluvat erityisesti eri kohderyhmien ja käyttäjien osallistaminen liikkumisen ja energian uusien ratkaisujen kokeiluissa ja yhteiskehittämisessä. Tällä hetkellä projektiasiantuntijana Energiaviisaat kaupungit- ja GreenSAM -hankkeissa.

Taustaa on mm. tapahtumatuottamisesta, yrityspuolelta ja kehitysyhteistyöhankkeista. Globaalit kysymykset ja kestävän kehityksen tavoitteiden toteutuminen paikallisten ihmisten voimin innostavat toimimaan yhteisten tavoitteiden puolesta.