Valonian töissä pääsen käsiksi vesiensuojelun ja luonnon monimuotoisuuden vaalimisen laajaan kuvaan, mutta toimimaan myös konkreettisten paikallisten ympäristötöiden hyväksi. Toimivat verkostot ja laajapohjainen yhteistyö luo meille voimaa vaikuttamiseen.

Jarkko työskentelee Valoniassa vesiasiantuntijana ja koulutustaustaltaan hän on vesibiologi. Tehtäviin kuuluvat vesiin liittyvä kuntayhteistyö, vesiensuojelu, Varsinais-Suomen vesistökunnostusverkosto, haja-asutusalueiden jätevesineuvonta, kiinteistökohtaisten jäteveden puhdistamoiden toimivuuseuranta sekä vesiluontokartoitukset ja vesistöjen hoitosuunnitelmat.