Språkval

Välj språk: suomeksi på svenska in english
 

Sök

 
Avancerad sökning   Sökning av kontaktinformation

suomeksi | in English

 Textens storlek: a a a a 

Innehåll

IMG_4924.jpg

Den knappt fem år långa övergångsperioden har tagit slut

Hälsovårdens telefonnummer som börjar med 269 fungerar inte längre

Välfärdssektorns telefonnummer som började med 269 byttes år 2009 till nummer som börjar med 266. Den automatiska vidarekopplingen är inte längre i bruk, och numera betjänas kommuninvånarna endast på tidsbeställnings- och servicenummer som börjar med 266.

 

Mentalvården

Från humörväxlingar till mentala problem

Den egna hälsostationen är alltid den första vårdplatsen vid mental ohälsa. Hälsostationerna ansvarar för förebyggandet av mentala problem, identifieringen av symptomen samt att sköta de vanligaste och lindriga psykiatriska sjukdomarna som depression, panikstörning och livskriser. Mentalvårdstjänster fås också bl.a. på rådgivningarna samt inom skolhälsovården, socialvården och åldringars hemservice.

Här hittar du din egen hälsostation.

Psykiatrisk specialsjukvård

Den egna hälsostationen gör alla tider på dygnet bedömningar av behovet av specialsjukvård. Om behovet av psykiatrisk specialsjukvård är uppenbart, får patienten en remiss till psykiatrin i Åbo. Patienten får därefter en icke-brådskande mottagningstid inom tre veckor efter att remissen anlänt. I brådskande fall får patienten en mottagningstid omedelbart. Vid det första besöket bedöms vårdbehovet och en vårdplan uppgörs. Det lönar sig att reservera 45 minuter för detta besök.

Psykiatrin i Åbo erbjuder psykiatrisk specialsjukvårdssservice åt alla åldersgrupper. Öppenvården erbjuder bl.a. kort- och långvarig psykoterapi, livskrishantering och avvänjning från rusmedel. Öppenvården är avgiftsfri.

Då öppenvårdssservicen inte räcker till, hänvisas patienten  till vård på psykiatrisk vårdavdelning.

Kontaktuppgifter till psykiatrin I Åbo

Våra verksamhetsenheters kontaktuppgifter finns i den åldersindelade menyn uppe till vänster. För vuxna (personer i arbetsför ålder) och personer över 65 år finns kontaktuppgifter antingen till den öppna vården eller till sjukvården.

Postadress

Åbo stads välfärdssektor, mottagare/enhet, PB 1, 20701 Åbo

Krishjälp samt patientföreningar och föreningar för anhöriga

 

 


suomenkielinen versio | svensk version | english version

Sidan senast uppdaterad 27.11.2013 11:32 och sidan är publicerad 4.1.2006 14:25

Andra upplyftningar

Kupittaan käytävä

Merfunktioner

Guide till webbservicen | Sidkarta | Respons och kommunikation | Skriv ut | Media | Textversion

© 2013 Åbo stad | PB 355, 20101 ÅBO
Universitetsgatan 27a | växel (02) 330 000 | turun.kaupunki@turku.fi