Kielivalinta

Valitse kieli: suomeksi på svenska in english
 

Haku

 
Tarkennettu haku   Yhteystietohaku

på svenska | in English

 Tekstin koko: a a a a 

Sisältö

Kaavaluonnos hyväksyttiin 2.12.2014

TYKS U2 –sairaala-alueen kaavaa muutetaan sairaalan toimintojen kehittämiseksi

Asemakaavanmuutoksella mahdollistetaan TYKS:n sairaala-alueen kehittäminen, uuden T3-sairaalan, sairaalan pysäköintitalon ja lääketieteellisen tiedekunnan laajennuksen, rakentaminen sekä liike- ja toimistorakentaminen vanhan Kupittaan aseman tontilla.

 

Kaavoitus

Kaavoitus on suunnittelua siitä mihin tarkoitukseen ja miten maa-alueita kaupungissa käytetään.

Kaavoitusta säätelevät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) ja asetus (MRA). Kaavatasoja on kolme: maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava. Yleispiirteisempi kaava on ohjeena yksityiskohtaisempia kaavoja laadittaessa.

Kaavoituksen keinoin varataan alueita monia yleisesti ottaen miellyttäviksi koettuja tarpeita kuten asumista, palveluja tai esimerkiksi uimarantoja ja ulkoilua varten. Samalla kaavoituksessa tulee aluevaraukset kuitenkin osoittaa myös joillekin ympäristövaikutuksiltaan ikävämpinä pidetyille tarpeille kuten jätehuollolle, liikenneväylille, autopaikoitukselle, voimalaitoksille ja teollisuudelle.

Yleiseurooppalainen ajatus on, että maankäytön suunnittelu kuuluu asioihin, joista sovitaan yhteisesti. Se on katsottu keinoksi varmistaa tarkoituksenmukaisen ja kestävän yhdyskuntarakenteen syntyminen.

Kaavoitustyön aikana tuodaan esiin kulloiseenkin kaavaan liittyvät perustiedot, mielipiteet ja arvot sekä kaavan arvioidut vaikutukset. Hyvin usein työssä tulee eteen intressien ristiriitatilanteita. Tällöin erilaiset näkökulmat hyvine ja huonoine ominaisuuksineen esitellään päätöksentekijöille, jotka viime kädessä tekevät ratkaisun. Kaavoitus, kuten suunnittelu yleensäkin on ensisijaisesti valintoja.

 


suomenkielinen versio | svensk version | english version

Sivua viimeksi päivitetty 3.1.2012 14:22 ja sivu on julkaistu 9.3.2007 15:33

Muut nostot

Bullet

Paikalla-palautepalvelu

Palautepalvelu

Bullet

Lisätoiminnot

Verkkopalvelun opaste | Sivukartta | Palaute ja asiointi | Tulosta sivu | Media | Tekstiversio

© 2013 Turun kaupunki | PL 355, 20101 TURKU
Käyntios. Yliopistonkatu 27a | vaihde (02) 330 000 | turun.kaupunki@turku.fi