Kielivalinta

Valitse kieli: suomeksi på svenska in english
 

Haku

 
Tarkennettu haku   Yhteystietohaku

på svenska | in English

 Tekstin koko: a a a a 

Sisältö

« Takaisin edelliselle sivulle

3.5.2012

Kaupunginjohtajat paneelikeskustelussa

Suomen kuuden suurimman kaupungin johtajat osallistuivat torstaina Tampere-talossa pidetyn Kuntaliiton ilmastokonferenssin paneelikeskusteluun.

Kaupunginjohtajien ilmastoverkosto koolla Tampereella

Suuret kaupungit haastavat muut ilmastotalkoisiin

Suomen kuuden suurimman kaupungin kaupunginjohtajien ilmastoverkosto haastaa kaikki kaupungit mukaan ilmastotalkoisiin. 6 pack -kaupungit haastavat muut allekirjoittamaan EU:n kaupunginjohtajien yleiskokouksen tavoitteen vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä yli 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä.

Kaupunginjohtajien ilmastoverkoston kolmas kokous pidettiin Tampereella torstaina 3. toukokuuta. Kokouksen yhteydessä kaupunginjohtajat osallistuivat Tampere-talossa pidettyyn Kuntaliiton 6. ilmastokonferenssiin.

Kokoukseen osallistuivat kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Helsingistä, kaupunginjohtaja Aleksi Randell Turusta, kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä Espoosta, pormestari Timo P. Nieminen Tampereelta, apulaiskaupunginjohtaja Martti Lipponen Vantaalta ja apulaiskaupunginjohtaja Timo Kenakkala Oulusta.

– Ilmaston lämpeneminen voitetaan tai hävitään kaupungeissa, sillä siellä kulutetaan 80 prosenttia energiasta ja aiheutetaan valtaosa kasvihuonekaasupäästöistä. Vähähiilisen kaupunkirakenteen kehittäminen on suuri haaste, mutta se on myös suuri mahdollisuus luoda kestävää ympäristöä ja vihreää liiketoimintaa, ilmastoverkoston tuoreessa kannanotossa todetaan.

Kaupunkien johtajat hyväksyivät kokouksessaan seuraavat uudet aloitteet, joita johtajat vievät eteenpäin omissa kaupungeissaan ja yhteistyöfoorumeilla:

1. Selvitetään suurten kaupunkien mahdollisuudet vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 30 prosenttia vuoteen 2020 mennessä.

 • EU on esittänyt kansainvälistä ilmastosopimusta päästöjen vähennystavoitteen nostamisesta 20 prosentista 30 prosenttiin. Vaikka tämä ei ole vielä toteutunut, on tärkeää selvittää, millä keinoin se olisi mahdollista. Jos se onnistuu taloudellisesti kohtuullisilla kustannuksilla, kaupungit voivat näyttää esimerkkiä ilmastopolitiikassa.
   
 • 20 prosentin vähennystavoite on vasta ensimmäinen askel ja EU on asettanut pitkän tähtäimen tavoitteeksi vähentää päästöjä 80 % vuoteen 2050 mennessä. Siksi on tarpeen selvittää tiukempien päästövähennystavoitteiden mahdollisuudet ja kustannukset.
   
 • Tämä selvitys tehdään yhteistyössä suurten kaupunkien kesken. Samalla yhtenäistetään Kestävän energian toimintasuunnitelmien (SEAP) tekotapaa ja seurantaa.
   
 • Kaupunginjohtajien ilmastoverkosto osallistuu aktiivisesti EU:n Covenant of Mayors -verkoston toimintaan ja kannustaa muita kaupunkeja liittymään sopimukseen.
   

2. Tuetaan kuntien ja valtion ilmastokumppanuusaloitetta.

 • Kuntaliitto on aloittanut yhteistyössä useiden kuntien kanssa hankkeen, jossa selvitetään mahdollisuuksia käynnistää kuntien ja valtion ilmastosopimusmenettely. Siinä kunnat sitoutuvat toteuttamaan yhdessä sovittavia päästövähennystoimia, ja samalla sovitaan niiden rahoituksesta.
   
 • Varsinkin jos kunnat sitoutuvat vapaaehtoisesti EU:n tavoitteita tiukempiin päästövähennyksiin, tulisi valtion osallistua kustannuksiin.
   
 • Norjassa kehitetyssä neuvottelumenettelyssä valtio ”ostaa” kunnilta päästövähennyksiä, jotka eivät muuten toteutuisi. Valtion ja kuntien tulee yhdessä selvittää, voiko tällainen toimintamalli olla osa valtion ja suurten kaupunkiseutujen välistä aiesopimusmenettelyä. Samalla tulee selvittää uusia rahoitusmalleja päästövähennysten toteuttamiseen.
   

3. Edistetään vähäpäästöisten autojen käyttöönottoa suurissa kaupungeissa.

 • Liikenne aiheuttaa noin viidenneksen kasvihuonekaasupäästöistä ja suurin osa  syntyy tieliikenteestä. Siksi EU edistää vähäpäästöisten ajoneuvokannan yleistymistä monin erilaisin keinoin. Vuoteen 2020 mennessä tulisi autojen  hiilidioksidipäästöjen olla alle 100 grammaa/km.
   
 • Vähäpäästöiset automallit, kuten sähköautot, hybridit ja pienikulutuksiset polttomoottoriautot alittavat jo nyt tämän rajan. Myös kaasu- ja flexi fuel -autojen yleistyminen vähentää päästöjä. Niitä tulisi suosia erityisesti kaupunkiajossa.
   
 • Kaupungit voivat edistää vähäpäästöisten autojen yleistymistä hankkimalla niitä omaan käyttöön ja asettamalla päästökriteerit kaupungin autohankinnoille. Vähäpäästöisille autoille voidaan myös antaa pysäköintietuja. Latauspaikkoja lisäämällä luodaan edellytyksiä sähköautojen yleistymiselle.
   
 • Ehdotamme selvityksen tekemistä eri kaupunkien käyttämistä keinoista vähäpäästöisten ajoneuvojen lisäämiseksi. Selvitetään myös kaupunkien käyttämät bussiliikenteen kilpailutusten päästökriteerit ja menettelytavat.
   
 • Sähköautot ovat hankintahinnalta vielä kalliita ja siksi valtion tulee tukea niiden hankintaa. Myös muiden vähäpäästöisten autojen hankintaa tulee tukea veroeduilla.
   

4. Lisätään ilmastoyhteistyötä kaupunkien ja pienten ja keskisuurten yritysten välillä.

 • Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on monia mahdollisuuksia osallistua ilmastopäästöjen vähentämiseen, mutta usein yrityksillä ei ole aikaa paneutua asiaan tai niillä ei ole riittävästi tietoa. Tässä kaupungit voivat tukea yrityksiä.
   
 • Pääkaupunkiseudulla on toteutettu pienen ja keskisuurten yritysten vapaaehtoista ympäristöjärjestelmää Ekokompassia, joka on osa kuntien ylläpitämän Ilmastoinfon toimintaa. ELY-keskukset ovat kehittäneet vastaavan EcoStart-ympäristöjärjestelmän.
   
 • Nämä kevennetyt ympäristöjärjestelmät tarjoavat pk-yrityksille soveltuvia keinoja vähentää päästöjä, vastata asiakkaiden ympäristövaatimuksiin ja saavuttaa kilpailuetua ekotehokkuudella.
   
 • Ehdotamme, että kaupungit lisäävät yhteistyötä pk-yritysten kanssa päästöjen vähentämiseksi ja ilmastoystävällisten toimintatapojen kehittämiseksi.
   
Mikä on kaupunginjohtajien ilmastoverkosto?

Kuuden suurimman kaupungin kaupunginjohtajat perustivat Kaupunginjohtajien ilmastoverkoston helmikuussa vuonna 2011. Verkoston tarkoitus on edistää EU:n ilmastotavoitteita, parantaa energiatehokkuutta, lisää uusiutuvaa energiaa ja kehittää vähähiilistä kaupunkipolitiikkaa.

Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Turku ja Oulu ovat mukana EU:n kaupunginjohtajien yleiskokouksessa, jossa on jo yli 3800 kaupunkia EU-maista. Nämä kaupungit tukevat EU:n ilmastotavoitteita ja ovat sitoutuneet vähentämään hiilidioksidipäästöjä alueellaan vähintään 20 % vuoteen 2020 mennessä.

* Lue lisää EU:n kaupunginjohtajien yleiskokouksesta.

Ensimmäisen vuoden aikana ilmastoverkosto on edistänyt uusiutuvan energian käyttöä, energiatehokasta rakentamista ja energianeuvontaa, ilmastovaikutusten huomioon ottamista budjetoinnissa, kaupunkilaisten ilmastoneuvontaa, kaupunkien henkilöstön ekotukitoimintaa ja matkustustarpeen vähentämistä muiden muassa videoneuvotteluilla.

Verkoston puheenjohtajana toimii Tampereen pormestari Timo P. Nieminen.

 

Aiheeseen liittyen:

 


Sivua viimeksi päivitetty 3.5.2012 20:07 ja sivu on julkaistu 3.5.2012 20:03

   

Lisätoiminnot

Verkkopalvelun opaste | Sivukartta | Palaute ja asiointi | Tulosta sivu | Media | Tekstiversio

© 2013 Turun kaupunki | PL 355, 20101 TURKU
Käyntios. Yliopistonkatu 27a | vaihde (02) 330 000 | turun.kaupunki@turku.fi