Parannusta peltomaan kasvukuntoon – vesistökin hyötyy

Kategoria
Vesi
Päivä
8.1.2018 10:00 - 13:30
Paikka
Salo - Salorankatu 5-7
24240 Salo, Suomi

Varsinais-Suomen ELY-keskus kutsuu etenkin maanviljelijät maanantaina 8.1.2018 Saloon päivittämään tietoja ajankohtaisista, peltomaan kasvukuntoa parantavista ja vesistöjen kuormitusta vähentävistä mahdollisuuksista.

Maanviljelyn ja vesienhoidon yhteisenä haasteena on maa-aineksen sekä ravinteiden huuhtoutuminen pelloilta, viljelykasvien ulottuvilta vesistöihin. Seminaarissa pureudutaan käytännönläheisiin esimerkkeihin, joilla peltomaan eroosiota ja ravinnehuuhtoumia voidaan vähentää. Tilaisuudessa on myös mahdollisuus esittää aiheeseen liittyvät kysymykset suoraan alan asiantuntijoille.

Seminaari on suunnattu erityisesti maanviljelijöille, mutta myös muille asiasta kiinnostuneille.

Tilaisuus on maksuton. Ilmoittautuminen on päättynyt.

Ohjelma

09.45 Kahvit

10.10 TervetuloaAino Launto-Tiuttu, MTK-Varsinais-Suomi

10.20 Maan rakenteen vaikutus eroosioon, Janne Heikkinen, VILKKU-hanke

Kuinka kestävällä mururakenteella ja vedenläpäisykyvyn parantamisella voidaan saada peltomaan eroosiota kuriin.

10.50 Eroosio hallintaan syyskylvöisillä kasveilla, Olli-Pekka Ruponen, maanviljelijä ja agrologi, Toivon tila

Onnistuneita esimerkkejä syyskylvöisten kasvien viljelyn vaikutuksesta peltomaan eroosioon. Esimerkkitapauksissa kasvilajeina on ollut syysvehnä, syysrapsi, kumina, syysohra ja ruis.

11.20 Vedenlaadun parantaminen peltojen kipsikäsittelyllä, Eliisa Punttila, SAVE-hanke

Peltojen kipsikäsittely on osoittautunut tehokkaaksi keinoksi vähentää maatalouden fosforikuormitusta. Liedon seudulla käynnissä olevassa SAVE-kipsipilotissa tutkitaan yhdessä viljelijöiden kanssa, kuinka kipsikäsittely onnistuu käytännössä. Tulevaisuudessa tavoitteena on ympäristötukijärjestelmän avulla ulottaa peltojen kipsikäsittely koko Etelä-Suomeen.

11.50 Tauko

12.05 Satovarmuutta ja vähemmän päästöjä lisäämällä eloperäistä ainettaSoilfood Oy

Eloperäinen aineksen vähyys on monin paikoin satoa rajoittava ja vesistöpäästöjä lisäävä tekijä viljelyssä. Eloperäinen aines pitää huolen veden ja ravinteiden pidätyskyvystä sekä pieneliöiden aktiivisuudesta. Tehokkaimpia keinoja eloperäisen aineksen lisäykseen ovat eloperäiset kierrätyslannoitteet ja maanparannusaineet kuten Maanparannuskuidut

12.35 KOTOMA-hanke ja RUSLE2015-eroosiokarttojen hyödyntäminen, Mikko Jaakkola ja Pekka Parkkila, Varsinais-Suomen ELY-keskus

KOTOMA-hankkeen tavoitteena on tuottaa toimintamalli, jolla maatalouden vesiensuojelutoimenpiteitä voidaan kohdentaa sellaisille alueille, joissa niistä on eniten hyötyä. Toimintamalliin kuuluvan paikkatietoanalyysin perustana on RUSLE2015-eroosiomalli, joka osoittaa millä alueilla syntyy eniten sateen aiheuttamaa eroosiota. Paikkatietoanalyysin tuloksena on sovellus, josta viljelijä tai viranomainen pystyy tarkastamaan kasvulohkokohtaisesti lohkon vesiensuojelun tarpeen ja lohkolle suositeltavat suojelumenetelmät.

 

Esitysten jälkeen on mahdollista tutustua lohkokohtaisiin RUSLE-eroosiokarttoihin ja saada opastusta niiden hyödyntämiseen. Karttoja voi tarkastella myös netissä.

Tilaisuuden järjestää Varsinais-Suomen ELY-keskus.

 
 

Kaikki päivät

  • 8.1.2018 10:00 - 13:30