RAITA PA12MULTI , Sauvo

Kyläpuhdistamoon johdetaan pienen rakenteilla olevan asuinalueen kaikki jätevedet. Syksyllä 2009 asuinalueella on valmiina vasta muutama kiinteistö, mutta jätevesimäärä tulee kasvamaan kiinteistöjen valmistuttua. Puhdistamo on asennettu vuoden 2009 keväällä. Puhdistamo toimii aktiivilieteperiaatteella, jota on tehostettu kemiallisella fosforinsaostuksella. Puhdistuneet jätevedet johdetaan vielä maasuodattamon kautta ympäristöön. Jätevesinäytteet on otettu pienpuhdistamosta lähtevästä jätevedestä ennen maasuodatusta.

Puhdistustulokset on laskettu kiinteistöjen vedenkäyttömäärän 120 l/as*d mukaan.

Toiminta: Puhdistamo on toiminut hyvin.

Taulukko 1. PA12MULTI:n puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l), Nuorisotalontie.

Näyte pvm BOD7atu
% (90)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (85)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (40)
N(kok)
mg/l
20.10.11 99 5,5 88 2,2 81 22
4.4.2011 99 5,2 98 0,3 73 31
9.2.11 99 5,6 96 0,7 67 38
3.11.10 99 3 97 0,5 88 14
21.6.10 99 5 96 0,69 79 24
29.3.10 96 17 89 2 84 19
16.11.09 95 22 84 3 40 70
14.9.09 100 1,1 98 0,3 72 33
18.8.09 99 4,1 97 0,6 47 62
29.6.09 97 13 92 1,4 50 58
keskiarvo 98,2   93,5   68,1  


RAITA AQ biologinen wc + ravinteidenpoistoyksikkö

Kyseessä on yhden perheen osa-aikaisessa käytössä oleva kesäasunto. AQ biologinen wc:ssä käytetään normaalia wc-istuinta jätösten huuhteluun ja kuljettamiseen. Kompostointitilan päälle sijoitettu erotinyksikkö erottaa nesteet ja kiintoaineksen toisistaan, kiintoaineen kompostointiyksikköön (uloste, paperit) ja nesteen (virtsa, huuhteluvesi) ravinteidenpoisto -yksikköön, jossa typpi hapettuu nitraatiksi. Kiintoaines kompostoidaan, neste käsitellään ja johdetaan käsittelyn jälkeen samaan jätevesijärjestelmään pesu- ja huuhteluvesien kanssa. Näytteet on otettu ravinteidenpoisto -yksikön jälkeen.

Puhdistustulokset on laskettu kiinteistöjen vedenkäyttömäärän 80 l/as*d mukaan.

Toiminta: Toimii yhdeessä HS0,6 -puhdistamon kanssa (ks. alla). Ravinteidenpoisto -yksikkö muokkaa ravinteita toiseen muotoon, ennen kuin ne johdetaan puhdistukseen, eikä vielä tässä vaiheessa tapahdu pitoisuuksien vähenemistä.

Taulukko 3. AQ biologisen wc:n ja ravinteidenpoisto -yksikön pitoisuudet (mg/l), Raita.

Näyte pvm BOD7atu
mg/l
P(kok)
mg/l
N(kok)
mg/l
13.9.10 31 47 320
21.6.10 55 63 270
10.5.10 3 9,7 98
16.11.09 160 22 250
18.8.09 160 26 360
29.6.09 87 23 190