Uponor harmaavesisuodatin Mökki, Nauvo

Meren rannalla sijaitsevaan vapaa-ajan asuntoon asennettiin harmaavesisuodatinjärjestelmä kesällä 2015. Järjestelmään on asennettu talvipaketti, joten järjestelmää voi tarvittaessa käyttää ympäri vuoden. Mökkiä käyttää pääasiassa kaksi henkilöä, mutta vieraita voi välillä olla paljon. Mökkiä käytetään huhtikuusta kesäkuuhun ja syys-lokakuussa joka toinen viikonloppu. Talvikäyttöä on harvemmin ja kausi on käytännössä pääsiäisestä lokakuun loppuun.

Päärakennuksesta johdetaan keittiö- ja astianpesukonevedet viettoviemärillä puhdistamoon. Erillisessä saunarakennuksessa on lämminvesivaraaja ja suihkut. Saunassa muodostuneet pesuvedet johdetaan pumppukaivon (150 l) kautta harmaavesisuodattimeen. Mökin keskimäärääseksi vedenkulutukseksi on arvioitu 60 l/hlö/vrk (kiinteistössä ei ole käytössä vesimittaria).

Toiminta: Puhdistamo on toiminut hyvin lukuun ottamatta heinäkuun 2016 tuloksia eloperäisen aineen osalta (BOD7ATU), jolloin puhdistamon hetkellinen kuormitus oli huomattava (ks. selitys taulukon alla). Puhdistamo on poistanut fosforia ja typpeä hyvin. 

Taulukko 1. Uponor Mökki harmaavesisuodattimen puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l). Kohteen prosentuaaliset puhdistustasovaatimukset on merkitty taulukon yläosaan tummennetuin numeroin.

Näyte pvm BOD7atu BOD7atu P(kok) P(kok) N(kok) N(kok)
83 % mg/l 18 % mg/l 0 % mg/l
23.8.16 89 53 43 3,8 28 12
5.7.16 *) 0 560 52 3,2 10 15
16.5.16 88 58 69 2,1 50 8
keskiarvo 59   55   29  


*) Juhannusviikonloppuna mökillä oli paljon vieraita (25-30 henkilöä), joten puhdistamon hetkellinen kuormitus oli huomattava.

 

Raita Environment Biobox L, Sauvo

Raita Environment Oy:n valmistama Biobox L –harmaavesipuhdistamo on otettu käyttöön vuonna 2014. Puhdistamoon johdetaan meren rannan läheisyydessä sijaitsevasta kesäkeittiöstä tulevat käsitiskivedet. Kohteen puhdistustulosten tulee täyttää hajajätevesiasetuksen (nro 209/2011) ohjeellinen puhdistustaso pilaantumiselle herkillä alueilla. Kesäkeittiötä käytetään toukokuusta syyskuuhun. Kiinteistönomistaja on arvioinut kesäkeittiön vedenkulutukseksi 80 l/hlö/vrk. Puhdistamoon tulevan jäteveden oletetaan vastaavan keskimääräistä puhdistamatonta kotitalouden pesujätevettä (harmaata jätevettä). Tässä tapauksessa käsitiskivedet ilmeisesti sisältävät enemmän kuormitusta kuin harmaat vedet yleensä, mutta laskennat on tehty hajajätevesiasetuksen kuormituslukujen mukaan, koska puhdistamoon tulevasta jätevedestä ei ole tehty analyysejä.

Toiminta: Puhdistamo on toiminut kesällä 2015 hyvin lukuun ottamatta syyskuun tulosta orgaanisen aineksen (BOD7ATU) poistotehokkuudessa (ks. taulukko + selitys). Puhdistamon fosforin- ja typenpoistehokkuus oli hyvä kaikilla näytteenottokerroilla. Eloperäisen aineksen (BOD7ATU) poistotehokkuus oli hyvä, paitsi syyskuussa, jolloin tulos oli välttävä. Jätevesinäytteiden bakteeripitoisuudet ovat olleet vähäisiä: enterokokkeja on ollut näytteissä 0-74 pmy/100ml. Esimerkiksi rannikon uimavedet luokitellaan bakteerien perusteella tilaltaan erinomaisiksi kun niissä suolistoperäisten enterokokkien määrä on alle 100 pmy/100ml (Soveltamisopas uimavesiasetukseen 177/2008).

Taulukko 2. Raita Biobox L puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l), Raita. Kohteen prosentuaaliset puhdistustasovaatimukset on merkitty taulukon yläosaan tummennetuin numeroin.

Näyte pvm BOD7atu BOD7atu P(kok) P(kok) N(kok) N(kok)
83 % mg/l 18 % mg/l 0 % mg/l
22.9.15 *) 50 300 88 0,98 65 7,1
31.8.15 95 28 95 0,40 88 2,5
28.7.15 91 54 98 0,14 80 4,0
keskiarvo 78,7   93,7   77,3  


*) syyskuun näytteenoton tulokset selittyvät suodattimien puhdistusvälin ylittymisellä. Puhdistamoon tulevat pesuvedet ovat rasvaisia ja suodattimet olisi pitänyt puhdistaa aikaisemmin.

 

Pipelife Pisara-harmaavesisuodatin, Kemiönsaari

Kemiönsaarella sijaitsevaan vapaa-ajan asuntoon on asennettu pesuvesien käsittelyjärjestelmäksi Pisara-harmaavesisuodatin. Puhdistamo otettiin käyttöön vuonna 2014. Mökin varusteisiin kuuluvat sisään tuleva kiinteä vesijohto, tiskikone, lämminvesivaraaja, suihku ja viemäri keittiöstä. Mökkiä käyttää tavallisesti kaksi henkilöä. Mökinomistaja arvioi heidän vedenkulutukseksi 25 l/hlö/vrk. Kiinteistöllä olevan rantasaunan jätevedet johdetaan erilliseen saunapalloon. Mökki sijaitsee ranta-alueella ja puhdistamon tulee täyttää ohjeellinen puhdistustaso pilaantumiselle herkillä alueilla.

Kohteen näytteenottokaivossa ei ollut kiinteää pohjaa vaan harmaavesisuodattimelta tuleva jätevesi imeytyi suoraan kaivon pohjalla olevan sepelikerroksen läpi maaperään. Käytännössä näytteet saatiin siten, että asuinrakennuksessa laitettiin vesi valumaan viemäriin ja jonkin ajan kuluttua näytteenottokaivon purkuputken suulta valui jätevettä, josta saatiin näytteet pulloihin. 

Toiminta: Puhdistamo on toiminut välttävästi. Puhdistamon toimintaa haittasi suodatinmateriaalin tukkeutuminen ja siitä aiheutunut puhdistumattoman jäteveden ylivuoto.

Taulukko 3. Pisara-harmaavesisuodattimen puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l). Kohteen prosentuaaliset puhdistustasovaatimukset on merkitty taulukon yläosaan tummennetuin numeroin.

Näyte pvm BOD7atu BOD7atu P(kok) P(kok) N(kok) N(kok)
83 % mg/l 18 % mg/l 0 % mg/l
31.8.15 73 330 0 19 0 110
28.7.15 77 280 31 11 0 51
23.6.15 89 130 51 7,8 88 4,9
keskiarvo 79,7   27,3   29,3  

  

 

Sako-Jussi ja Kalkki-Jussi suodatinjärjestelmä, Merimasku

Meren rannalla sijaitsevaan vapaa-ajan asuntoon tehtiin harmaavesisuodatinjärjestelmä keväällä 2011 ja otettiin käyttöön alkukesästä 2011. Asunnossa on käytössä astianpesukone ja suihku, mutta ei WC:tä. Piharakennuksessa on kuivakäymälä. Kohteessa käy pääsääntöisesti kaksi henkilöä lähes ympärivuotisesti, vaikkakin talviaikana käyttö on vähäistä. Harmaavesijärjestelmä muodostuu kahdesta Sako-Jussista, joiden jälkeen on asennettu Kalkki-Jussi. Kalkki-Jussissa on hiekkasuodatus ja Nordkalk Filtra P kalkkimassa.

Kiinteistön asukkaiden vedenkäytöksi on arvioitu 40 l/hlö/vrk. Kiinteistössä ei ole vesimittaria. Näytteet otetaan kokoomakaivosta. Näytteenottotulokset on esitetty alla olevassa taulukossa. Tuloksissa oli myös negatiivisia poistoprosentteja, mikä tarkoittaa, että näytteessä on ollut enemmän mitattavaa ainesta kuin siinä kuormitusluvun mukaan pitäisi olla. Näytteenottokaivoon on siten ajan saatossa todennäköisesti kertynyt "varastoon" ko. ainetta. Keskimääräiset poistoprosentit on kuitenkin laskettu nollatuloksen perustella, sillä puhdistamo ei käytännössä voi lisätä laskennallista ympäristön päätyvää puhdistamattoman jäteveden kuormitusta.

Toiminta: Puhdistamo on toiminut kohtalaisesti. Orgaanisen aineksen poistoteho on ollut kohtalainen ja toisinaan heikko (suuri kuormitus, sakokaivon tyhjennyksen unohtuminen). Puhdistamon fosforipoistoteho täyttää keskimäärin selvästi pilaantumiselle herkkien alueiden ohjeellisen tason (18 %), mutta fosforinpoistossa on ollut ajoittain ongelmia (suuri kuormitus, sakokaivon tyhjennyksen unohtuminen).

Puhdistamo on poistanut typpeä melko hyvin ja puhdistamo täyttää pilaantumiselle selkeästi herkkien alueiden ohjeellisen puhdistustason vaatimukset. Loppusyksystä 2011 järjestelmään lisättiin hiekkasuodatus, minkä odotetaan parantavan orgaanisen aineksen pidätyskykyä. Puhdistamon kapasiteetti on kyseisessä kohteessa ollut koetuksella, sillä astianpesukoneen jätevedet ovat kuormittaneet alunperin pientä saostussäiliötä suuresti. Järjestelmää on myöhemmin kehitetty vaativaan käyttöön (Maxi-Jussi, 1 m3 saostuskaivo), joka soveltuu ko. kohdetta vastaavaan tilanteeseen.

Taulukko 4. Sako-Jussi ja Kalkki-Jussi puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l), Karrento

Näyte pvm BOD7atu BOD7atu P(kok) P(kok) N(kok) N(kok)
83 % mg/l 18 % mg/l 0 % mg/l
27.11.12 91 69 73 2,7 56 11
29.8.12 24 570 0 14 36 16
26.6.12 * 0 840 0 17 32 17
24.5.12 52 360 45 5,5 0 25
8.12.11 65 260 72 2,8 52 12
19.10.11 29 530 0 14 0 25
17.8.11 75 190 64 3,6 81 4,8
keskiarvo 48   36,3   36,7  

 

 

 

 

 

 

 

 


*26.6.2012
näyte on otettu juhannuksen jälkeisellä viikolla. Juhannuksena kiinteistöllä on ollut normaalia enemmän henkilöitä ja vedenkäyttö on ollut huomattavasti normaalia runsaampaa.

 

Biolan harmaavesisuodatin, Länsi-Turunmaa

Kallioisen tontin takia kiinteistölle valittiin kuivakäymälä sekä pesuvesien käsittelyyn Biolanin Harmaavesisuodatin. Kohteessa asuu vakituisesti kaksi henkilöä. Kiinteistön harmaiden vesien määräksi on oletettu 80 l/hlö/vrk. Näytteet otetaan sakkapesällisestä kokoomakaivosta.

Toiminta: Puhdistamo on toiminut hyvin.16.6.2008 otettuun näytteeseen vaikuttaa heikentävästi se, että näytteenottokaivoon oli päässyt kaksi päivää ennen näytteenottoa kuivakäymälän suotonestettä.

Taulukko 5. Biolan harmaavesisuodattimen puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l), Nikkanen

Näyte pvm BOD7atu
% (83)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (18)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (0)
N(kok)
mg/l
10.5.10 93 27 87 0,63 68 4
23.2.10 91 33 58 2,1 59 5,1
29.6.09 99 3,8 96 0,18 54 5,7
16.2.09 81 71 83 0,85 58 5,2
17.11.08 96 14 91 0,43 86 1,7
23.9.08 98 7,9 99 0,063 70 3,7
16.6.08 65 130 38 3,1 4 12
20.5.08 98 7,4 98 0,11 78 2,7
11.2.08 94 21 88 0,58 53 5,9
keskiarvo 90,6   82   58,9  

 

Maasuodattamo pesuvesille, Turku

Turun kaupungin ympäristönsuojelumääräysten mukaan Maarian altaan kaukosuojavyöhyke lasketaan kuuluvaksi ranta-alueisiin ja ranta-alueilla käymäläjätevedet tulee johtaa umpisäiliöön. Pesuvedet voidaan käsittelyn jälkeen johtaa ojaan tai imeyttää maahan. Pellon savisuuden vuoksi maahanimeyttämö ei soveltunut kohteeseen. Päädyttiin ratkaisuun, jossa pesu- ja keittiövedet johdetaan maasuodattamon kautta ojaan. Maasuodattamo voitiin toteuttaa perinteisenä maasuodattamona, koska kohteessa oli syvät purkuojat ja riittävästi tilaa. Maasuodattamon jälkeen puhdistuneet jätevedet johdetaan kokoomakaivon kautta ojaan.

Meltex Oy Plastics:n Rona -sakojärjestelmä ja umpisäiliö asennettiin tontille 30.8.-3.9.2003. Järjestelmän asennuksen suoritti kiinteistönomistaja yhdessä urakoitsijan kanssa. Tarvittavat maa-ainekset hankittiin myös urakoitsijan kautta. Järjestelmä otettiin käyttöön talon valmistuttua elokuun lopussa 2004.

Näytteenottoseuranta on päättynyt. Näytteenottotulokset ovat alla olevassa taulukossa. Kiinteistöllä syntyvän jäteveden on oletettu olevan hajajätevesiasetuksessa esitettyjen kuormituslukujen mukaista ja kiinteistön harmaiden vesien määräksi on oletettu 80 l/hlö/vrk.

Toiminta: Puhdistamo on toiminut erittäin hyvin.

Taulukko 6. Maasuodattamon puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l), Orpana

Näyte pvm BOD7atu
% (83)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (18)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (0)
N(kok)
mg/l
18.5.09 100 1,4 80 1 51 6,1
22.9.08 100 1 76 1,2 66 4,3
17.4.08 100 1 83 0,86 82 2,2
10.7.07 100 1,5 68 1,6 66 4,3
16.1.07 100 1 94 0,32 75 3,1
11.9.06 100 1 81 0,97 30 8,8
29.5.06 100 1,3 32 3,4 38 7,7
keskiarvo 100   73,4   58,3  

Vuosina 2004-2005 kohde on ollut AHA21 -projektin näytteenottoseurannassa. Näiden vuosien 5 näytteen keskiarvot: BOD7ATU = 100 %, P(kok) = 87 %, N(kok) = 53,6 %

 

Horisontaalinen In-Drän maasuodattamo pesuvesille, Rusko

Jätevesien syntymistä vähennettiin kiinteistönomistajan valitseman erottelevan kuivakäymälän avulla. Sen jälkeen ratkaistavaksi jäi vielä pesu- ja keittiövesien käsittely. Tontin maaperä ei savisuutensa vuoksi soveltunut maahanimeytykseen, joten päädyttiin maasuodattamoratkaisuun. Purkuojan mataluuden, kallion pinnan läheisyyden ja pienen käytettävissä olevan tilan vuoksi maasuodattamo päätettiin toteuttaa FANN Ympäristötekniikka Oy:n In-Drän -horisontaalisena maasuodattamona. Saostussäiliöksi valittiin Alunda Polyeten Ab:n matala (korkeus < 1 m) SA 2000 –saostussäiliö. Horisontaalinen In-Drän -maasuodattamo on erittäin matala järjestelmä ja sitä käytettäessä saadaan matalatkin purkuojat riittämään. Järjestelmä asennettiin syksyllä 2004 ja se otettiin käyttöön tammikuussa 2005.

Kiinteistön vedenkäytön harmaiden vesien osalta on oletettu 120 l/hlö/vrk. Huhtikuusta 2006 lähtien puhdistusteho on laskettu 80 l/hlö/vrk ilmoitetun vedenkulutuksen mukaan.

Toiminta: Puhdistamo on toiminut erittäin hyvin.

Taulukko 7. Horisontaalisen In-Drän maasuodattamon puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l), Laattala

Näyte pvm BOD7atu
% (83)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (18)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (0)
N(kok)
mg/l
4.10.10 99 3 62 1,9 62 4,7
22.2.10 99 3 96 0,19 92 0,99
17.11.09 100 1,5 91 0,47 87 1,6
18.5.09 100 1 96 0,22 92 1
17.11.08 100 1 97 0,45 92 1
17.3.08 100 1,2 93 0,34 89 1,4
12.11.07 100 1 96 0,22 92 1
10.7.07 99 2,8 93 0,33 73 3,4
26.2.07 100 1,1 99 0,065 92 1
27.11.06 100 1 96 0,19 70 3,7
14.8.06 99 5,3 97 0,15 82 2,2
26.4.06 98 7,3 97 0,13 83 2,1
keskiarvo 99,5   92,8   83,8  

Vuonna 2005 kohde on ollut AHA21 -projektin näytteenottoseurannassa. Tämän vuoden 4 näytteen keskiarvot: BOD7ATU = 98,3 %, P(kok) = 95,5 %, N(kok) = 70 %

 

Green Pack Mini Sako 3, Parainen

Jätevedenkäsittely haluttiin laittaa kuntoon, jotta kiinteistön talousvesikaivo ei pilaantuisi. Rannan ja naapureiden läheisyyden vuoksi päädyttiin ratkaisuun, jossa wc-vedet johdetaan umpisäiliöön. Pesu- ja keittiövedet käsitellään Green Rock Oy:n Green Pack Mini Sako 3 -pienpuhdistamossa ja puhdistettu jätevesi johdetaan ojaan.

Kiinteistön vedenkäyttömääräksi on oletettu 80 l/hlö/vrk. Kiinteistön omistajan arvion mukaan kohteessa kulutetaan erittäin vähän vettä.

Toiminta: Puhdistamo on toiminut kohtalaisesti. Orgaanista ainesta ei ole poistunut riittävästi, mutta fosforin ja typen poistokyky on riittävän hyvä useimmissa näytteissä. Orgaanisen aineen heikon puhdistustehon takia suodatinmateriaalin kunto tarkistettiin, jolloin se näytti olevan kunnossa, mutta näkyvää biofilmiä (mikrobien muodostama kerros joka puhdistaa jätevettä) ei näyttänyt syntyneen suodatinkiekkoihin. Viemärin ilmanvaihdon epäiltiin olevan riittämätön ja syksyllä 2006 kohteeseen asennetaan viemärin lisätuuletusputki. Putki kulkee talon ulkoseinää katonrajaan asti. Marraskuussa 2006 saostuskaivot oli tyhjennytty vähän ennen näytteenottoa, mikä vaikuttanee tulokseen heikentävästi.

Taulukko 8. Green Pack Mini Sako 3 puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l), Bergman

Näyte pvm BOD7atu
% (83)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (18)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (0)
N(kok)
mg/l
29.5.07 57 160 52 2,4 4 12
16.1.07 60 150 44 2,8 4 12
27.11.06 0 1200 0 14 0 100
29.5.06 75 95 70 1,5 0 19
keskiarvo 48   41,5   2  

Vuosina 2004-2005 kohde on ollut AHA21 -projektin näytteenottoseurannassa. Näiden vuosien 6 näytteen keskiarvot: BOD7ATU = 73,8 %, P(kok) = 51,3 %, N(kok) = 38,2 %

 

Biobox, Sauvo

Puhdistamon jäteveden väkevyydestä ei ole tarkkaa tietoa. Kiinteistön vedenkäytön oletetaan olevan 80 l/hlö/vrk, jos kiinteistöllä ei ole vesimittaria tai muuta tapaa mitata vedenkulutusta. Biologiseen BioBox pienpuhdistamoon johdetaan kesäkeittiöstä tulevat pesuvedet. Kesäkeittiö on osa-aikaisessa käytössä. Puhdistamoon tulevan jäteveden oletetaan vastaavan keskimääräistä puhdistamatonta kotitalousjätevettä.

Toiminta:  Puhdistamo toimi hyvin. BOD7ATU -arvo, kokonaisfosfori ja kokonaistyppipitoisuus alittivat raja-arvot. Näytettä otettaessa jouduttiin juoksuttamaan kesäkeittiöstä vettä, että saostussäiliöosiosta valui vettä BioBox -puhdistamoon riittävän näytemäärän saamiseksi.

Taulukko 9. Raita Biobox puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l), Raita

Näyte pvm BOD7atu
% (83)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (18)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (0)
N(kok)
mg/l
14.9.09 93 25 50 2,5 25 9,4
21.6.10 98 7,2 80 0.98 74 3,3
13.9.10 98 9,3 70 1,5 22 9,7
keskiarvo 96   67   40  

 

 

Raita Environment BioBox XL harmaavesisuodattimet (2) ja moduulisuodattamo, Karjalohja

Kiinteistön harmaiden vesien käsittelyjärjestelmä koostuu jakokaivosta, kahdesta maahan rinnakkain asennetusta BioBox XL harmaavesisuodattamosta ja näiden perään rakennetusta moduulisuodatuskentästä, jossa on 4 BioModuulia. Moduulisuodatuskentästä lähtee noin 15 m pitkä salaojaputki näytteenottokaivoon ja suodatuskentän pohja sijoittuu kallion pintaan, jossa liikkuvat yläpuolisen alueen valumavedet. Salaojaputkeen pääsee maaperän vesiä, mikä vaikeuttaa tulosten tulkintaa ja heikentää luotettavuutta.

Puhdistamo on otettu käyttöön syksyllä 2014. Puhdistamoon johdetaan omakotitalon kahden asukkaan pesuvedet. Omakotitalossa on pesukone, astianpesukone, suihku ja kaksi kuivakäymälää. Kiinteistössä on vesimittari ja sen mukaan laskettiin vedenkulutukseksi 76 l/hlö/vrk. Kohteen jätevesien puhdistustason tulee täyttää hajajätevesiasetuksen (nro 209/2011) vähimmäisvaatimukset harmaille jätevesille: BOD7ATU 67%, kokonaisfosfori 0% ja kokonaistyppi 0%.

Toiminta: Puhdistamo näyttää toimivan hyvin. Tosin on huomattava, että vain elokuussa 2015 otetussa näytteessä ei todennäköisesti ole merkittävästi maaperävesiä, koska näytteenottoa edelsi kuiva jakso. Sen sijaan heinäkuussa 2015 ja helmikuussa 2016 otetuissa näytteissä on mukana maaperävesien merkittävä vaikutus. Tulosten mukaan kuitenkin orgaanisen aineen ja kokonaisfosforin puhdistustaso on sama kaikilla näytteenottokerroilla, mikä viittaa näiltä osin puhdistamon hyvään toimintaan. Elokuun näytteessä typpeä oli selvästi enemmän kuin kahdessa muussa näytteessä, mikä ilmeisesti johtuu maaperävesien vähäisesti vaikutuksesta näytteeseen.

Taulukko 10. Raita Biobox XL harmaavesisuodattimien (2) ja moduulisuodatuskentän (4 BioModuulia) puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l), Karjalohja.

Näyte pvm BOD7atu
% (67)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (0)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (0)
N(kok)
mg/l
2.2.16 x) 99 3 100 0,02 93 1
31.8.15 99 3 100 0,02 0 16
28.7.15 x) 99 3 100 0,02 90 1
keskiarvo 99,0   100,0   61,0  

x) maaperävesiä on sekoittunut puhdistettuun jäteveteen.