Tarjoamme hankkeessa kiinteistökohtaista haja-asutuksen jätevesineuvontaa. Kiinteistökohtaista neuvontaa annetaan vuonna 2017 seuraavien kuntien alueilla: Kaarina, Kustavi, Laitila, Loimaa, Marttila, Masku, Naantali, Nousiainen, Oripää, Paimio, Parainen, Pyhäranta, Rusko, Salo, Sauvo, Somero, Turku, Uusikaupunki ja Vehmaa. Neuvontaa saavat niin vakituiset asukkaat kuin mökkiläiset. Uudisrakennuskohteisiin emme tee kohdekohtaista neuvontakäyntiä. Neuvoja voi kysyä myös puhelimitse. Neuvonta toteutetaan Valonian ja Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry:n yhteishankkeena. Neuvontaa rahoittaa Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Neuvontaa paikan päällä

Kiinteistökohtaisessa neuvonnassa neuvonta toteutetaan kiinteistönomistajan omalla kiinteistöllä paikan päällä. Kiinteistökäynnillä jätevesineuvoja käy yhdessä kiinteistönomistajan kanssa läpi kiinteistön nykyisen jätevesijärjestelmän. Neuvoja arvioi onko olemassa olevaa jätevesijärjestelmää tarve uudistaa, riittävätkö vain pienet parannukset vai onko järjestelmä jo nykyisellään kunnossa. Mikäli järjestelmä ei täytä lainsäädännön vaatimuksia, keskustelee neuvoja kiinteistölle soveltuvista vaihtoehdoista yhdessä kiinteistönomistajan kanssa ja antaa oman arvion kiinteistölle parhaiten soveltuvista vaihtoehdoista. Neuvoja ei kuitenkaan tee muutostöissä tarvittavaa jätevesisuunnitelmaa.

Neuvonta on tarkoitettu vakituisesti asutuille kiinteistöille ja loma-asunnoille, uudisrakennuksia lukuun ottamatta. Jätevesineuvonta on kiinteistönomistajalle maksutonta ja vapaaehtoista. Neuvontakäynnin tietoja ei luovuteta kunnan tietoon ilman kiinteistönomistajan suostumusta. Hankkeen asiantuntijoita voi pyytää tilaisuuksiin ja tapahtumiin kertomaan haja-asutuksen jätevesien käsittelystä.

Jätevesineuvojat

Jätevesineuvontaa kohdennetaan yhteistyökuntien ranta- ja pohjavesialueille, joita ei olla liittämässä viemäriverkostoon. Kiinteistönomistajille lähetetään kirje neuvonta-ajankohdasta. Kiinteistökäynnin voi myös tilata suoraan jätevesineuvojalta. Kesällä 2017 Valonian jätevesineuvojat Minna Kivilähde ja Joonatan Stenwall kiertävät jätevesiyhteistyökunnissa seuraavasti:

vk 23-26 RUSKO, Minna Kivilähde

vk 27-28 MARTTILA, Minna Kivilähde

vk 29-32 UUSIKAUPUNKI, Minna Kivilähde

 

Yhteystiedot

Minna Kivilähde (1.6.2017 alkaen)

Joonatan Stenwall (5.6.2017 alkaen)

 

Kiinteistökäyntien varaus

Kiinteistökäynti vie aikaa noin tunnin ja käynnit tehdään arkisin klo 9–15 välisenä aikana. Tarvittaessa käyntejä tehdään myös klo 16 jälkeen. Maksuttoman neuvontakäynnin voi tilata joko soittamalla tai lähettämällä sähköpostia vesiasiantuntija Katariina Yli-Heikkilälle.

 

Lisätiedot

Katariina Yli-Heikkilä, vesiasiantuntija