Tarjoamme hankkeessa kiinteistökohtaista haja-asutuksen jätevesineuvontaa. Kiinteistökohtaista neuvontaa annetaan vuonna 2017 seuraavien kuntien alueilla: Kaarina, Kustavi, Laitila, Loimaa, Marttila, Masku, Naantali, Nousiainen, Oripää, Paimio, Parainen, Pyhäranta, Rusko, Salo, Sauvo, Somero, Turku, Uusikaupunki ja Vehmaa. Neuvontaa saavat niin vakituiset asukkaat kuin mökkiläiset. Uudisrakennuskohteisiin emme tee kohdekohtaista neuvontakäyntiä. Neuvoja voi kysyä myös puhelimitse ja sähköpostilla. Neuvonta toteutetaan Valonian ja Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry:n yhteishankkeena. Neuvontaa rahoittaa Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Neuvontaa paikan päällä

Kiinteistökohtaisessa neuvonnassa neuvonta toteutetaan kiinteistönomistajan omalla kiinteistöllä paikan päällä. Kiinteistökäynnillä jätevesineuvoja käy yhdessä kiinteistönomistajan kanssa läpi kiinteistön nykyisen jätevesijärjestelmän. Neuvoja arvioi onko olemassa olevaa jätevesijärjestelmää tarve uudistaa, riittävätkö vain pienet parannukset vai onko järjestelmä jo nykyisellään kunnossa. Mikäli järjestelmä ei täytä lainsäädännön vaatimuksia, keskustelee neuvoja kiinteistölle soveltuvista vaihtoehdoista yhdessä kiinteistönomistajan kanssa ja antaa oman arvion kiinteistölle parhaiten soveltuvista jätevesien käsittelymenetelmistä. Neuvoja ei kuitenkaan tee muutostöissä tarvittavaa jätevesisuunnitelmaa.

Jätevesineuvontaa kohdennetaan Valonian vesiyhteistyökuntien ranta- ja pohjavesialueiden kiinteistöille, joita ei olla liittämässä viemäriverkostoon. Neuvontaan osallistuminen on vapaaehtoista ja maksutonta, eikä yksittäisen kiinteistön tietoja luovuteta kunnalle tai muille kolmansille osapuolille. Kiinteistökohtaista neuvontaa on syksyllä tarjolla 31.10.2017 asti.

 

Jätevesineuvoja

Stenwall Joonatan (31.10. saakka)

 

Kiinteistökäyntien varaus

Kiinteistökäyntejä tehdään mahdollisuuksien mukaan myös ennaltavalittujen alueiden ulkopuolelle muissa Valonian vesiyhteistyökunnissa. Kiinteistökohtaisia käyntejä tehdään 31.10.2017 asti ja käynnin voi tilata suoraan jätevesineuvojalta. Kiinteistökäynti vie aikaa noin tunnin ja käynnit tehdään arkisin klo 9–15 välisenä aikana. Tarvittaessa käyntejä tehdään myös klo 16 jälkeen.

Talvitauon aikana neuvoja voi kysellä puhelimitse ja sähköpostilla Katariina Yli-Heikkilältä.
 

Lisätiedot

Katariina Yli-Heikkilä, vesiasiantuntija