Tarjoamme hankkeessa kiinteistökohtaista haja-asutuksen jätevesineuvontaa. Kiinteistökohtaista neuvontaa annetaan vuonna 2017 seuraavien kuntien alueilla: Kaarina, Kustavi, Laitila, Loimaa, Marttila, Masku, Naantali, Nousiainen, Oripää, Paimio, Parainen, Pyhäranta, Rusko, Salo, Sauvo, Somero, Turku, Uusikaupunki ja Vehmaa. Neuvontaa saavat niin vakituiset asukkaat kuin mökkiläiset. Uudisrakennuskohteisiin emme tee kohdekohtaista neuvontakäyntiä. Neuvoja voi kysyä myös puhelimitse. Neuvonta toteutetaan Valonian ja Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry:n yhteishankkeena. Neuvontaa rahoittaa Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Virtavesien kunnostushankkeessa parannetaan virtavesien ekologista tilaa virtavesikunnostuksilla. Kunnostuksia toteutetaan Varsinais-Suomen virtavesissä erityisesti kalastoltaan arvokkaissa kohteissa. Kunnostusten tavoitteena on muun muassa elvyttää Saaristomeren äärimmäisen uhanalaisia taimenkantoja.

Hankkeessa kootaan tieto jokiravun esiintymisestä Varsinais-Suomessa ja toteutetaan koeravustuksia jokiravun esiintymisalueiden selvittämiseksi. Hankkeella toteutetaan kansallisen rapustrategian tavoitteita. Tuloksia voidaan hyödyntää muun muassa jokirapupopulaatioiden suojelussa, rapukantojen hoidossa ja kestävän hyödyntämisen suunnittelussa. Hanke on saanut rahoitusta Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalouden edistämismäärärahoista. Hanke toteutetaan vuosina 2015–2016. 

Valonian PUPE – Putsareista pelloille –hanke päättyi vuoden 2014 lopussa. Hankkeessa tutkittiin, voisivatko haja-asutuksen sako- ja umpikaivolietteet toimia järkevinä ja kustannustehokkaina lannoitevalmisteina nykyaikaisessa ravinnekiertoon pyrkivässä maataloudessa. Hankkeen kokemuksista, tutkimustuloksista ja löydöksistä koottiin opas ”Haja-asutuksen sako- ja umpikaivolietteiden tilakäsittely ja käyttö maataloudessa”, joka on ladattavissa Materiaalit-sivulta.