Kiinteistöjen jätevesien käsittelyyn on useita erilaisia vaihtoehtoja. Jätevesien käsittelyjärjestelmät voidaan jakaa maapuhdistamoihin ja laite- eli pienpuhdistamoihin. Muita vaihtoehtoja ovat liittyminen kunnan viemäriverkkoon, naapuri- tai kyläpuhdistamon perustaminen, harmaavesisuodattimet tai umpisäiliöt. Kuivakäymälällä voidaan pienentää jätevesien käsittelytarvetta.

Jätevesijärjestelmää valittaessa on otettava huomioon mm.

  • kiinteistön talousvesijärjestelmä
  • kiinteistön omistajan toiveet
  • tontin olosuhteet
  • kunnan määräykset. Sopiva järjestelmä on myös aina varmistettava kunnan rakennusviranomaiselta.

Apua jäteveden käsittelyjärjestelmien valinnassa ja mitoituksessa saa kunnan ympäristö- tai rakennusviranomaiselta sekä Valoniasta. Jätevesijärjestelmän suunnittelee asiantunteva suunnittelija ja toimenpiteelle on haettava lupa. Ratkaisujen toteutus on tehtävä suunnitelmien mukaisesti, jotta jätevesijärjestelmä toimisi oikein. Olemassa olevaa jätevesiratkaisua on huollettava ja hoidettava oikein sekä säännöllisesti.

Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien käyttäjäkokemuksia

Suomen ympäristökeskus kerää käyttäjien kokemuksia kiinteistökohtaisista jätevesijärjestelmistä. Voit jättää oman mielipiteesi ja kommenteista kootaan jätevesijärjestelmien tietopankki vuoden 2017 loppuun mennessä.

Vastausohjeet ja käyttäjäkokemuspankki löytyy netistä osoitteesta: www.ymparisto.fi/munputsari 

 

Lisätiedot

Viemäriverkkoon liittyminen

Kiinteistökohtaiset ratkaisut

Kuivakäymälät