Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien oikea käyttö ja ylläpitö sekä riittävä huoltaminen ovat keskeisiä toimenpiteitä järjestelmän toimivuuden kannalta.

Tälle sivulle on koottu ohjeita kiinteistönomistajalle siitä, miten kiinteistöissä voidaan ottaa huomioon jätevedenpuhdistukseen liittyvät asiat ja mistä toimista kiinteistönomistajan on huolehdittava.

Normaali käyttö

Saostussäiliöiden huolto

Maapuhdistamojen huolto

Pienpuhdistamojen huolto

Umpisäiliöiden huolto

Yleisimmät ongelmatilanteet

Puhdistamon huoltopäiväkirja

Kiinteistönomistajalla tulee olla puhdistamon huoltopäiväkirja, jonne merkitään kaikki jätevesijärjestelmään tehtävät toimenpiteet. Huoltopäiväkirja helpottaa jatkuvaa prosessin ja toiminnan sekä huollon seurantaa. Toimenpiteiksi katsotaan mm. tarkastukset, havainnot, lisäykset ja tehdyt muutostyöt.

Huolto kiinteistönomistajan tai haltijan vastuulla

Kiinteistökohtaisen jätevedenkäsittelyjärjestelmän käyttö ja huolto ovat kiinteistön omistajan tai haltijan vastuulla. Käytössä ja huollossa tulee noudattaa ensisijaisesti valmistajan järjestelmäkohtaisia ohjeita. Kiinteistönomistajalle vaivattomin tapa huoltaa jätevesijärjestelmää on tehdä huoltosopimus valtuutetun huoltoliikkeen tai asiantuntevan alan yrittäjän kanssa.

 

Lisätiedot

Puhdistamolietteen hyötykäyttö

Materiaalit