Lounais-Suomen viemäröinti - Laajentamisalueet ja priorisointi -raportti. Varsinais-Suomen ELY-keskus, 2014

Vesihuolto-osuuskunta opas (pdf), Varsinais-Suomen ELY-keskus, 2012, 2. korjattu painos

Vesiosuuskunnan ABC. Uudenmaan ympäristökeskus - Monisteita 160, 2005

Osuuskunnan perustajan opas. Pellervo-seura, 2010

Käsikirja vesiosuuskunnan osakkaalle - Vesijohdon ja paineviemärin käyttö (pdf), Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry 2011

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat (pdf), Henna Luukkonen. Suomen Kuntaliitto 2013

Kokemuksia jätevesiosuuskunnan toiminnasta (pdf), Valonia, 2015