Järvien kunnostus


Yleisimmät vesikasvit ja niiden poisto (pdf), Valonia/Varsinais-Suomen liitto ja Pro Agria/Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset 2016.

Kiskon Kirkkojärven ruovikoiden hoito- ja käyttösuunnitelma (pdf), Valonia/Varsinais-Suomen liitto 2015.

Rehevöityneen järven kunnostus ja hoito (pdf), Suomen ympäristökeskus 2010.

Järvien kunnostus (pdf), Suomen ympäristökeskus 2005.

Purot ja pienvedet

Pienvesien suojelu- ja kunnostusstrategia (pdf), Ympäristöministeriö 2015.

Virtavedet ja virtavesien kunnostus (pdf), Valonia 2014.

Hoida ja kunnosta lähipuroasi (pdf), Suomen ympäristökeskus 2014.

Purokunnostusopas. Purot elävää maaseutua (pdf), Maa- ja metsätalousministeriö 2008.

Kaupunkipuron kunnostaminen (pdf), Suomen ympäristökeskus 2012.

Purokunnostusopas - Käsikirja metsäpurojen kunnostajalle (pdf), Kainuun ympäristökeskus & Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 2008.

Purojen hoito maatalousalueella ja luonnonmukainen peruskuivatus (pdf), Suomen ympäristökeskus 2008.

Maatalousalueiden perattujen purojen luonnonmukainen kunnossapito (pdf), Suomen ympäristökeskus 2006.

Taajamapurot kaupunkien vesiensuojelun mahdollisuutena (pdf), Suomen ympäristökeskus 2012.

Pienvedet luonnon helmiä (pdf), Suomen luonnonsuojeluliitto 2008.

Maa- ja metsätalouden vesiensuojelu

Vesikansalaisen opas -Tuumasta toimeen (pdf), Lounais-Suomen ympäristökeskus 2007.

Maatilan ympäristökäsikirja (pdf), Varsinais-Suomen ELY-keskus 2013.

Käytännön kosteikkosuunnittelu (pdf), Varsinais-Suomen ELY-keskus 2012.

Rytinää ruovikoihin - välkettä vesiin: Ohjeita ranta-alueiden hoitoon (pdf), Varsinais-Suomen ELY-keskus 2013.

Hyvän metsänhoidon suositukset - Vesiensuojelu (pdf), Tapio 2012.

Vesiensuojelua ohjaavat asiakirjat, ohjelmat ja suunnitelmat

Kokemäenjoen- Saaristomeren- Selkämeren vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuoteen 2015 (pdf), Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalue 2009.

Varsinais-Suomen pintavesien toimenpideohjelma vuoteen 2015 (pdf), Varsinais-Suomen ELY-keskus 2010.

Lounais-Suomen pohjavesien toimenpdieohjelma vuoteen 2015 (pdf), Varsinais-Suomen ELY-keskus 2010.

Vesienhoidon toteutusohjelma 2010 2015, Ympäristöministeriö 2011.

Vesien kunnostustrategia (pdf), Ympäristöministeriö 2013.

Valtioneuvoston periaatepäätös: Kansallinen kalatiestrategia (pdf) 2012.