Valonian isäntäorganisaationa on toiminut vuoden 2015 alusta lähtien Varsinais-Suomen liitto. Varsinais-Suomen liiton organisaatioon voit tututua täällä. Valonia kuuluu liiton Maankäyttö ja ympäristö -vastuualueeseen. Vuosina 2008–2014 isäntäorganisaatio oli Turun kaupunki.

Valonian ohjausryhmän tehtävä on ohjata ja tukea keskuksen strategista ja ohjelmatason suunnittelua. Ryhmän jäsenet edustavat kuntia, yrityksiä, alueellisia organisaatioita sekä korkeakouluja.

Valonian ohjausryhmän jäsenet:

Loimaan seutu
Mika Joki, Auran kunta
Matti Norr, Loimaan kaupunki

Salon seutu
Timo Klemelä, Someron kaupunki
Jari Kauppi, Someron kaupunki

Turun kaupunki
Risto Veivo, pj. Turun kaupunki
Olli-Pekka Mäki, Turun kaupunki

Turunmaan seutu
Carl-Sture Österman, Paraisten kaupunki

Turun seutu
Pirjo Siik, Liedon kunta
Kirsi Anttila, Raision kaupunki

Vakka-Suomi
Susanna Puottula, Uudenkaupungin kaupunki
Pekka Simula, Laitilan kaupunki

Yritysedustajat
Juha-Pekka Harju, Varsinais-Suomen Yrittäjät,
Hanna Munter, Varsinais-Suomen Yrittäjät
Minna Niemelä, Turku Energia Oy
Antto Kulla, Turku Energia Oy
Linda Fröberg-Niemi, Turku Science Park Oy
Reeta Huhtinen, Turku Science Park Oy

Alueelliset organisaatiot ja korkeakoulut
Mirja Koskinen, Varsinais-Suomen Ely-keskus
Timo Metsä-Tokila, Varsinais-Suomen Ely-keskus
Juha Kääriä, Turun ammattikorkeakoulu
Sami Lyytinen, Turun ammattikorkeakoulu
Heikki Saarento, Varsinais-Suomen liitto
Seppo Kemppainen, seudullinen joukkoliikenne FÖLI

 

Erilaiset työryhmät toimivat keskuksen tiimien yhteisinä suunnittelu- ja kehittämisryhminä ja koostuvat eri alojen asiantuntijoista.  

Valonian rahoitus koostuu kuntien ja muiden tahojen vuosittaisista osallistumismaksuista, ostopalveluista sekä kansallisesta ja EU-projektirahoituksesta.

Valonian yhteydessä toimii itsenäisenä yksikkönään myös Haavi – Varsinais-Suomen ympäristökasvatusyhdistys.

 

Lisätiedot

Jaana Itälä-Laine, erikoissuunnittelija