Valonian EETU -hanke päättyi helmikuussa 2015. EETU-hankkeessa luotiin maakuntaan energianeuvojaverkosto ja tavoitteena oli, että jokaisesta seutukunnasta löytyy energianeuvontaa antava taho. Energianeuvonnalla parannettiin Varsinais-Suomen maaseudun yritysten toimintakykyä energiakustannuksia pienentämällä. Tavoitteena oli myös vähentää energiankulutuksesta ja -tuotannosta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä. Hanke toteutettiin vuosina 2010-2014.

Hankkeessa kehitettiin ympäristöliiketoiminnan neuvontapalveluita sekä erilaisten sidosryhmien välistä yhteistyötä. Hankkeen myötä alueen yrityksillä on paremmin tietoa saatavilla niin energiatehokkuudesta kuin uusiutuvien energialähteiden mahdollisuuksista sekä erilaisista tukimuodoista. Hankkeessa saatiin myös tarkempaa tietoa maakunnan energiankulutuksesta ja uusiutuvien energialähteiden määrästä sekä tiedotettiin energiatehokkuuden parantamiseen liittyvästä teknologiasta ja uusiutuvien energiamuotojen sekä niiden tuottamiseen liittyvistä uusista liiketoimintamahdollisuuksista maaseudulla.

EETU -hankkeen kohderyhmänä olivat Varsinais-Suomen maaseudun yrittäjät. Tarkemmin kohdealue oli Turunmaan saaristo, Vakka-Suomi, Loimaa, Salo (poislukien Salon kaupungin keskusta-alue) ja Turun seutu (pois lukien Kehätien, valtatien 40, sisäpuolelle jäävä alue sekä Raision kaupungin keskusta-alue).

Täältä löydät EETU –hankkeen pähkinänkuoressa.