Työpaikkojen liikkumisen ohjauksella kannustetaan työnantajia kestävän liikkumisen edistämiseen organisaatiossa. Kestävän työmatkaliikkumisen lisääminen tuo työnantajalle kustannussäästöjä sekä edistää henkilöstön hyvinvointia ja vähentää päästöjä. Panostamalla kestävään liikkumiseen yritys toimii myös ympäristö- ja yhteiskuntavastuullisesti, josta hyötyy yhtälailla sekä itse organisaatio että yhteiskunta.

Työnantajalla voi edistää työntekijöidensä kestävää liikkumista lukuisin eri tavoin. Työmatkojen taittamiseen joukkoliikenteellä voi kannustaa tarjoamalla esimerkiksi henkilöstölle työsuhdematkalipun. Lihasvoimin tapahtuvaa työmatkaliikennettä, kuten pyöräilyä ja kävelyä, taas voi edistää esimerkiksi tarjoamalla henkilöstölle asianmukaiset suihku- ja vaatteidenvaihtotilat.

Suunnitelman avulla parhaat keinot käyttöön

Kestävää liikkumista työpaikalla parhaiten edistävät keinot voidaan tunnistaa laatimalla organisaatiolle työmatkaliikkumissuunnitelma. Liikkumissuunnitelman pohjaksi kerätään tietoa esimerkiksi nettikyselyn avulla henkilöstön kulkutavoista työ- ja työasiamatkoilla, liikkumista koskevista käytännöistä ja ohjeista työpaikalla, työmatkaliikkumisen kustannuksista, joukkoliikenteen reiteistä ja pysäkeistä sekä pysäköinti- ja sosiaalitiloista. Organisaatio voi suunnitelman pohjalta valita omaan toimintaansa sopivimmat ohjauskeinot ja kannustimet.

Teemme Valoniassa työpaikkojen liikkumisselvityksiä. Kysy lisää kestävän liikkumisen asiantuntijalta Paula Väisäseltä.

Lisätiedot

Valonian ostopalvelut

Tutustu Motivan ohjeisiin työpaikkojen viisaampaan liikkumiseen: Fiksustitoihin.fi