Hankkeen tavoitteena on lisätä kestävien liikkumismuotojen käyttöä ja vähentää henkilöautoilua Turun kaupungin alueella. Valonia ja Varsinais-Suomen liitto toteuttavat hankkeen osakokonaisuuksia vuosina 2016–2019.

Hankkeessa kehitetään asiointiliikennettä Pöytyän ja Auran kunnissa. Keskeisiä tavoitteita hankkeessa ovat kuntalaisten tasapuolisten liikkumismahdollisuuksien edistäminen sekä asiointiliikenteen käyttöasteen ja palvelutason parantaminen. Hanke toteutetaan aikavälillä 1.2.2016 - 30.4.2017

Hanke toteuttaa Varsinais-Suomen liikkumisen ohjauksen toimenpidesuunnitelman 2016–2020 tavoitteita ja toimenpiteitä. Painopisteenä on kävelyn ja pyöräilyn edistäminen sekä työpaikkojen liikkumisen ohjaus, jossa painottuu erityisesti joukkoliikenteen työmatkasetelin markkinointi ja Fölin liikkuva myyntipistetyö. Hanke sai Liikennevirastolta liikkumisen ohjauksen valtionavustusta.

Työbussaile! ja Työbussaile2 olivat työmatkaliikkumisen kampanjoita, joissa kannustettiin työmatkalaisia hyppäämään bussiin.Työbussaile-kampanjoiden ideoina oli luoda matkustajille positiivisia kokemuksia joukkoliikenteen kyydissä ja auttaa osallistuvat alkuun bussin päivittäisinä työmatkakäyttäjinä. Työbussaile!-kampanja toteutettiin marraskuussa 2013 – helmikuussa 2014. Työbussaile2-kampanja marraskuussa 2014 – helmikuussa 2015. Molemmat kampanjat toteutettiin osana Varsinais-Suomen liikkumisen ohjauksen valtionavustushankkeita.