Kiertotalous

Julkisiin ruokahankintoihin halutaan yhä enemmän lähialueiden tuottajien tarjouksia. Varsinaissuomalaisille ruoan alkutuottajille ja ensiasteen jalostajille järjestetään koulutusta ruokatarjousten...

Marraskuun puolivälissä Tuorlan maaseutuopistolla järjestettiin Kiertotalous koulumaailmassa -seminaari. Opettajille ja muille kasvattajille tarkoitetussa tilaisuudessa pohdittiin alustusten,...

Luottamushenkilöillä on suuri mahdollisuus vaikuttaa kuntien kiertotalouteen ja kestäviin ratkaisuihin. Valtuutetut ja lautakuntien jäsenet ovat avainroolissa menestyvien ja kilpailukykyisten...

Syyskuussa 2017 käynnistyi Multaa ja mukuloita – ruoan ja ravinteiden kierto varhaiskasvatuksen opetuksessa -hanke, jonka tavoitteena on avata ja konkretisoida kiertotaloutta sekä päiväkotien...

Kiertotaloudessa siirrytään pois tuotteiden ja materiaalien kertakäytöstä. Luonnonvarojen jatkuvasti huvetessa siirtyminen uudenlaiseen toimintatapaan on välttämätöntä. Kiertotalouden kasvun...

Ruoantuottajien tarjoushalua ja -osaamista julkisiin elintarvikehankintoihin kehitetään Varsinais-Suomessa. Tavoitteena on parantaa ruoantuottajien keskinäistä yhteistyötä tarjousten suunnittelussa...

Valonia käynnistää syyskuussa 2017 hankkeen, jossa parannetaan ruoantuottajien tarjousosaamista. Hankkeessa aktivoidaan ruoan alkutuottajia, jatkojalostajia ja logistiikkapalveluiden tuottajia...

Kesäkuun alussa valmistui selvitys ”Varsinais-Suomen materiaalivirtojen potentiaali kiertotalouden näkökulmasta”. Selvityksessä luotiin kokonaiskuva maakunnan materiaali- ja resurssivirroista. Varsinais-Suomen...

Qvidjan kartano
Huhtikuun puolivälissä, tiistaina 11.4.2017, Qvidjan kartanolla Paraisilla järjestettiin Maataloustuotanto ja sen tulevaisuus -tilaisuus. Viljelijöille ja muille maataloustoimijoille tarkoitetussa...