Valonian tavoitteena on olla mukana tekemässä Varsinais-Suomesta kiertotalouden edelläkävijää edistämällä uudenlaisten ratkaisujen käyttöönottoa sekä vahvistamalla alueellista yhteistyötä.

Maailman hupenevat luonnonvarat pakottavat siirtymään uudenlaiseen taloudelliseen malliin, jossa mitään ei tuhlata, kaikki resurssit hyödynnetään ja luonnonvaroja hyödynnetään älykkäästi. Kiertotalouteen siirtyminen edellyttää muutoksia koko arvoketjussa aina tuotteen suunnittelusta uusiin liiketoiminta- ja markkinointimalleihin sekä kulutuskäyttäytymiseen.

Uudet teknologiat ja digitaalisuus mahdollistavat materiaalien käytön optimoinnin ja toisaalta uudenlaiset jakamisen tavat. Kiertotalous on mahdollisuus parempaan tulevaisuuteen, jossa kuluttamisen ei tarvitse tarkoittaa luonnonvarojen tuhlaamista, eikä työpaikkoja synny ympäristön kustannuksella.

Lisätiedot

FISS Varsinais-Suomi -hanke

CIRCWASTE-FINLAND-hanke

Valoniassa valmistellaan Varsinais-Suomen kiertotalouden tiekarttaa

Kierrolla kärkeen – Suomen tiekartta kiertotalouteen 2016–2025