PLEEC-hankkeen tavoitteena on parantaa hankkeeseen osallistuvien kaupunkien energiatehokkuutta suunnittelun ja kaavoituksen lisäksi myös toiminnallisesti aktivoimalla kaupunkilaisia. Valonia on hankkeessa kumppanina ja kohdekaupunkinamme on Turun kaupunki. Hankkeen kesto huhtikuu 2013 – maaliskuu 2016.

Valonia toimii valtakunnallisen energianeuvonnan koordinaattorina Varsinais-Suomessa osana valtakunnallista energianeuvonnan verkostoa. Energianeuvonta aloitettiin pilottihankkeena 2010-2011, jonka jälkeen sitouduimme antamaan neuvontaa vuosina 2012–2016. Ministeriöltä saatu rahoitus päättyi kuitenkin vuonna 2014, joten kuluvana vuonna (2015) kuluttajien energianeuvonta on säästöliekillä.

Vuosina 2010–2014 toteutetussa hankkeessa parannettiin maaseudun yritysten toimintaedellytyksiä kokoamalla maakuntaan energianeuvojaverkosto, jonka kohderyhmänä olivat Varsinais-Suomen yrittäjät. Tavoitteena oli saada jokaiseen seutukuntaan energianeuvontaa antava taho.

Pure biomass – Biomassan potentiaali ja kilpailukyky energialähteenä Itämeren alueella

Pure biomass -projektin tavoitteena oli lisätä yleistä tietoisuutta erilaisten biomassojen teknisistä ja taloudellisista hyödyistä Kurzemen alueella Latviassa ja Varsinais-Suomessa.