Ajankohtaista

Ravinteiden hajakuormituksen ja etenkin leville käyttökelpoisen, liukoisen fosforin kuormituksen vähentäminen maa- ja metsätaloudesta sekä haja-asutuksesta on vesiensuojelun yksi suurimpia...

Hämeen ammattikorkeakoulu yhteistyökumppaneineen järjestää keväällä 2018 haja-asutuksen vesihuollon suunnittelijakoulun (5 op). Suunnittelijakoulu koostuu kahdesta kahden päivän lähijaksosta ja...

Koulujemme lähivedet -hanke on saanut maakunnassa innostuneen vastaanoton. Toimintaan on ilmoittautunut mukaan 38 varsinaissuomalaista peruskoulua. Salosta mukaan on tulossa peräti yhdeksän koulua...

Valonian vuoden 2018 toiminnan painopisteet on nyt koottu yhteen ja voidaan luoda katsaus tulevaan vuoteen. Kansalliset ilmastotavoitteet edellyttävät yhä järeämpää otetta ilmastonmuutoksen...

Rio de Janeiron ympäristö- ja kehityskonferenssi vuonna 1992 esitti kunnille aivan uudenlaisen haasteen kestävän kehityksen toteuttamiselle. Keskeistä oli yhdessä tekeminen ja osallistuminen...

Julkisiin ruokahankintoihin halutaan yhä enemmän lähialueiden tuottajien tarjouksia. Varsinaissuomalaisille ruoan alkutuottajille ja ensiasteen jalostajille järjestetään koulutusta ruokatarjousten...

Marraskuun lopussa pidetty Energiavaikuttajaseminaari kokosi yhteen alueen kuntien ja eri asiantuntijaorganisaatioiden edustajia kuulemaan tuoreimmat tiedot uusiutuvan energian käytöstä ja...

Liedon kunnantalolla järjestettiin keskiviikkona 18.11.2017 Lounais-Suomen vesihuoltopäivät. Tilaisuudessa oli läsnä lähes 150 kuntien viranomaista, vesihuoltolaitosten henkilökuntaa sekä alan...

Loimaa oli mukana työmatkaliikunnan aktivointihankkeessa, jonka tavoitteena oli lisätä henkilöstön työhyvinvointia ja vähentää työmatkojen ilmastokuormitusta. Työssäkäyvät tekevät vuosittain lähes...